Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Ulegają spalaniu. Współczynniki reakcji uwzględniamy zgodnie z zasadą przedstawioną podczas reakcji spalania alkanów.

Sprawdzamy liczbę atomów węgla po obu stronach reakcji:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie lewej: 17 + 1 = 18 atomów węgla. Po stronie prawej: 1 atom węgla.

Aby było równo po obu stronach - stronę prawą należy pomnożyć przez 18. W reakcji chemicznej piszemy więc 18 przed związkiem zawierającym węgiel czyli przed tlenkiem węgla IV. Mamy więc:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych.

Teraz chcemy sprawdzić liczbę atomów wodoru po obu stronach równania reakcji chemicznej:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie lewej: 35 + 1 = 36 atomów wodoru. Po stronie prawej: 2 atomy wodoru.

Aby było tyle samo atomów wodoru po obu stronach, należy stronę prawą pomnożyć przez 18. Po stronie prawej musimy więc wpisać 18 przed wzorem chemicznym związku, w którym znajduje się wodór, tj. przed wodą.

Mamy więc:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych.

Pozostały więc do sprawdzenia tylko atomy tlenu po obu stronach równania:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Strona lewa: Mamy 2 atomy tlenu w cząsteczce kwasu, do strony prawej brakuje 54 - 2 - 52 atomy tlenu. Należy więc wpisać 26 przed tlenem O2. Strona prawa: 18 x 2 + 18 x 1 = 54 atomy tlenu.

Mamy więc:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych.

Postępując identycznie jak w poprzednim przypadku, możemy napisać reakcje spalania pozostałych kwasów:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Kwas palmitynowy, kwas oleinowy.

Kwas oleinowy odbarwia wodę bromową i manganian VII potasu, co oznacza, że łańcuch węglowodorowy tego kwasu zawiera wiązanie wielokrotne (podwójne).

Kwasy tłuszczowe reagują z wodorotlenkiem sodu lub potasu. W czasie tej reakcji powstają sole, zwane mydłami. Mydła znalazły zastosowanie jako środki myjące i piorące.

Równanie zachodzącej reakcji ma postać:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Kwas stearynowy, stearynian sodu (mydło sodowe).

Sól, która powstała w tej reakcji będzie nazwana od kwasu, z którego powstała (od kwasu styrenowego) - stearynianem sodu.

Sprawdzamy teraz, czy równanie reakcji otrzymywania stearynianu sodu zostało napisane poprawnie, tzn. czy ilość atomów Na, C, H, O po stronie substratów jest taka sama jak po stronie produktów:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych.

sprawdzamy atomy sodu:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie lewej (substratów): 1 atom sodu (Na). Po stronie prawej (produktów): 1 atom sodu (Na).

Jest więc w porządku, bo po obu stronach jest tyle samo atomów sodu.

- sprawdzamy atomy węgla:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie lewej: 17 + 1 = 18 atomów (C). Po stronie prawej: 17 + 1 = 18 atomów węgla (C).

Liczba atomów węgla zgadza się po obu stronach równania reakcji. Nie musimy więc dopasowywać współczynników stechiometrycznych.

- sprawdzamy atomy H - wodoru:

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie lewej (substratów): 1 + 35 + 1 = 37 atomów H. Po stronie prawej (produktów): 35 + 2 = 37 atomów H.

Liczba atomów wodoru po obu stronach jest taka sama.

- sprawdzamy teraz atomy tlenu (O)

Własności chemiczne wyższych kwasów karboksylowych. Po stronie substratów: 1 + 2 = 3 atomy tlenu (O). Po stronie produktów: 2 + 1 = 3 atomy tlenu (O).

Liczba atomów tlenu po obu stronach jest taka sama, a więc reakcja otrzymywania stearynianu sodu jest napisana prawidłowo.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.