Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Migracje w Polsce po II wojnie światowej

Migracje w Polsce po II wojnie światowej

Po zakończeniu II wojny światowej zmieniły się granice Polski. Skutkiem tych zmian były dwie fale migracyjne. Pierwsza repatriacja miała miejsce w latach 1944-1946 i objęła blisko 2 mln osób. Była to ludność Polska przesiedlona z terenów zajętych przez Związek Radziecki. Ludność ta osiedlana była głównie na Ziemiach Odzyskanych (Dolny Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury). W latach 1944-1946 przesiedlono także około 480 tys. Ukraińców z Polski do ZSRR. Druga fala repatriacji odbyła się w latach 1955-1959 i objęła 250 tys. Polaków przesiedlonych ze Związku Radzieckiego. Duże ruchy migracyjne wystąpiły także po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Była to emigracja głównie ekonomiczna i polityczna do państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Obecnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami dużej emigracji ekonomicznej do bogatszych państw Unii.

Przez cały okres powojenny na terenie Polski miały miejsce migracje wewnętrzne. Była to głównie migracja ze wsi do miast (szczególnie dużych miast). Związane było to z przeludnieniem wsi i rozwojem przemysłu w Polsce. Migracja ta wygasła w latach 90. XX wieku i obecnie mamy do czynienia z kierunkiem odwrotnym. Skala tej migracji nie jest duża. Związana jest ona z osiedlaniem się ludności na wiejskich terenach wokół dużych miast.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.