Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Strefy oświetlenia Ziemi

Strefy oświetlenia Ziemi

Strefa międzyzwrotnikowa - charakteryzuje się tym, że Słońce dwa razy w roku góruje w zenicie. Wyjątkami są zwrotniki, gdzie Słońce góruje w zenicie raz w roku. Wysokość górowania Słońca dla zwrotników zawiera się w przedziale od 43°06’ do 90°, dla równika natomiast od 66°33’ do 90°.

Strefy umiarkowane (północna i południowa) - Słońce nigdy w tej strefie nie góruje w zenicie i nie występują w niej noce i dni polarne. Wysokość górowania Słońca jest większa od 0°, lecz mniejsza niż 90°.

Strefy okołobiegunowe (północna i południowa) - cechą charakterystyczną jest występowanie nocy i dni polarnych. Noc lub dzień polarny trwają co najmniej 24 h. Najkrótsze noce i dni polarne występują na kołach podbiegunowych (24 h). Im bliżej biegunów, tym są dłuższe. Na biegunach trwają pół roku. Wysokość górowania Słońca na kołach podbiegunowych mieści się w przedziale od 0° do 46°54’, na biegunach natomiast od -23°27’ do 23°27’.

Strefy oświetlenia Ziemi. Zwrotniki, koła podbiegunowe (polarne), strefa międzyzwrotnikowa, strefy umiarkowane, strefy okołobiegunowe.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.