Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czerwiec ’76 - polityczny przełom

Czerwiec ’76 - polityczny przełom

Połowa lat 70. w sytuacji gospodarczej Polski przyniosła poważne trudności w zachowaniu równowagi rynkowej. 24 czerwca 1976 roku premier rządu, Piotr Jaroszewicz, na forum Sejmu zapowiedział wprowadzenie bardzo dużej podwyżki cen przede wszystkim na artykuły żywnościowe. Konsekwencją tego kroku były spontaniczne strajki, które objęły wiele zakładów przemysłowych - Ursus, Radom, Płock, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Warszawę. Na przykład w Ursusie robotnicy na kilka godzin przejęli władzę w mieście. Wszędzie jednak wystąpienia robotnicze zostały brutalnie stłumione przez milicję i specjalne oddziały ZOMO.

Władze, zaniepokojone rozmiarami zajść, wycofały się z planowanych podwyżek, bagatelizując jednak protesty robotnicze, próbując przejść nad nimi do porządku dziennego. Zamiast próby podjęcia rozmów z załogami władze wszczęły kampanię propagandową piętnującą „chuliganów” i „wichrzycieli” porządku - urządzano wiece „poparcia” dla polityki władz, środki masowego przekazu przedstawiały fałszywe fakty. Jednocześnie podjęto szereg akcji bezpośrednio wymierzonych w uczestników zajść w Ursusie i Radomiu - aresztowania, bicia; skazywanie przez sądy i kolegia ds. wykroczeń na więzienie i grzywny.

Władze, wobec braków cukru na rynku, zostały zmuszone do wprowadzenia kartek, co było kolejną kompromitacją systemu komunistycznego, a szczególnie „wielkiego skoku” cywilizacyjnego ekipy Gierka.

Czy wiesz, że...

Wydarzenia czerwca 1976 roku wpłynęły na aktywizację środowisk opozycyjnych. 23 września 1976 r. 14 osób - wybitnych działaczy opozycji laickiej i katolickiej - podpisało „Apel do społeczeństwa i władz PRL”. Dokument ten zapoczątkował istnienie zorganizowanej opozycji Komitetu Obrony Robotników - KOR. Powstał on z inicjatywy Jacka Kuronia i Jerzego Andrzejewskiego.

Środowisko KOR łączyła:

- chęć wspólnego działania dla dobra społeczeństwa, w imię walki o prawa człowieka;

- niechęć do reżimu komunistycznego i praktyk rządu PRL.

Mimo prób utrzymywania przez władze przyjaznych stosunków z episkopatem, gestów dobrej woli, pojednania, Kościół zdecydowanie stanął w obronie pokrzywdzonych robotników Ursusa i Radomia. Prymas Wyszyński i duchowieństwo zaapelowali do władz o zaprzestanie represji, amnestię, przychylnie na ogół przyjmując działalność KOR.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.