Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Konferencja pokojowa w Paryżu

Konferencja pokojowa w Paryżu

18 I 1919 r. rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej w Paryżu. W konferencji, trwającej do czerwca 1919 r., wzięło udział 17 państw związanych z koalicją. Państwa pokonane nie zostały dopuszczone do udziału w obradach (nie zaproszono również Rosji bolszewickiej).

Na konferencji o wszystkim decydowały tzw. Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Japonia). Jej pracami kierowała Rada Najwyższa złożona z przywódców mocarstw.

28 czerwca 1919 r. podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami.

Postanowienia traktatu wersalskiego

W sprawie Niemiec:

- oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii,

- plebiscyt dotyczący przynależności zagłębia Saary,

- demilitaryzacja 50-kilometrowego pasa nad Renem (Nadrenia),

- zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i okrętów podwodnych,

- ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. zawodowych żołnierzy,

- utrata kolonii,

- zobowiązanie Niemiec do wypłacenia wysokich odszkodowań (kontrybucji) - 132 mld marek w złocie.

W sprawie Polski:

- do Polski włączono: Pomorze Wschodnie (bez Gdańska) z dostępem do morza, Wielkopolskę (już wcześniej przyłączoną w wyniku powstania);

- ogłoszono Gdańsk Wolnym Miastem pod protektoratem Ligi Narodów;

- zdecydowano o plebiscytach na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, w których ludność miała wypowiedzieć się za przynależnością do Niemiec lub do Polski.

Powstanie Ligi Narodów - organizacji międzynarodowej. Cele:

- utrzymanie pokoju na świecie,

- zagwarantowanie nienaruszalności granic państwowych,

- utworzenie tzw. mandatów, czyli opieki nad terytorium dawnych kolonii niemieckich i nietureckiej ludności państwa ottomańskiego.

Europa po I wojnie światowej

Traktat wersalski wszedł w życie 10 I 1920 r., po ratyfikowaniu (zatwierdzeniu) go przez parlamenty zainteresowanych państw.

Podpisano również traktaty z innymi pokonanymi państwami centralnymi: Austrią (Saint-Germain, czyt. sę żermę), Bułgarią (Neuilly-sur-Seine), Węgrami (Trianon) i Turcją (Sévres).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.