Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sytuacja międzynarodowa pod koniec XIX i na początku XX w.

Sytuacja międzynarodowa pod koniec XIX i na początku XX w.

Pod koniec XIX w. między mocarstwami stopniowo narastały sprzeczności, których genezą były m.in.: chęć rozszerzenia posiadłości kolonialnych oraz ugruntowania wpływów politycznych i gospodarczych. Rywalizując o rynki zbytu i surowce, dążono do zagarnięcia lub podporządkowania nowych terytoriów.

Rywalizacja Prus i Austrii doprowadziła do wojny między tymi państwami w 1866 r., zakończonej zwycięstwem Prus. Zwycięstwo Prus doprowadziło do likwidacji Związku Niemieckiego, któremu przewodziła Austria i utworzenia Związku Północno-Niemieckiego pod przewodnictwem Prus.

Prusy, mając wsparcie w Związku Północno-Niemieckim, stały się największym rywalem Francji w Europie. Starcie zbrojne sprowokował Bismarck, fałszując jedną z depesz (tzw. emską) tak, że była obraźliwa dla Francji. Zmusiło to cesarza Napoleona III do wypowiedzenia Prusom wojny 16 lipca 1870 r.

Czy wiesz, że...

Po licznych klęskach Francja musiała przyjąć bardzo niekorzystne warunki pokojowe. 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad Menem podpisany został traktat pokojowy, który zmuszał Francję do oddania Niemcom Alzacji i Lotaryngii oraz zapłacenia olbrzymiej kontrybucji w wysokości 5 miliardów franków w złocie.

W Europie dominującą rolę zaczęły odgrywać zjednoczone Niemcy dzięki konsekwentnej polityce wewnętrznej i zagranicznej (Bismarck) oraz kontrybucji zapłaconej przez Francję (5 mld franków w złocie - 1871 r.). Niemcom nie wystarczały posiadane przez nich kolonie, zaczęły szukać nowych rynków zbytu i stref wpływów kosztem innych państw. Swą uwagę zwróciły na tereny wschodniej i południowej Europy oraz Bliski Wschód. Spowodowało to opór Anglii, która obawiała się konkurencji gospodarki niemieckiej na Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze względu na najkrótszą drogę do Indii i bogate złoża ropy naftowej, był dla Anglii szczególnie ważny.

Wzrastające wpływy gospodarcze i wojskowe Niemiec w Turcji i na Bliskim Wschodzie prowadziły do konfliktu z Rosją, która liczyła na zdobycie Stambułu (Konstantynopola) i cieśnin czarnomorskich. Międzynarodowego znaczenia nabierał również konflikt Rosji z Austrią o wpływy na Półwyspie Bałkańskim. Monarchia habsburska coraz mocniej wiązała się więc z II Rzeszą Niemiecką w obawie przed starciem z Rosją.

Ostry konflikt rysował się również między Niemcami a Francją, która pragnęła odzyskać utraconą Alzację i Lotaryngię. Niemcy natomiast chciały zadać Francji taki cios, aby nie była w stanie odbudować swojej pozycji gospodarczej i politycznej w Europie.

Wymienione sprzeczności nie były jedyne, ale przede wszystkim one wpłynęły na kształtowanie się już w II poł. XIX wieku bloków polityczno- - militarnych.

Reasumując: sytuacja polityczna pod koniec XIX w. uległa gwałtownemu zaostrzeniu. Wynikało to głównie z rywalizacji pomiędzy mocarstwami, na co miał wpływ gwałtowny rozwój gospodarczy, powstanie nowoczesnego przemysłu, znaczące wynalazki, ułatwienia komunikacyjne, natężenie ekspansji kolonialnej. Zasygnalizować należy fakt, iż koniec XIX w. to początek ery gospodarki światowej, monopolistycznej - powstanie zrzeszeń producentów (kartele, syndykaty, trusty, koncerny) i koncentracja kapitałów. Mocarstwa prowadziły walkę o podział świata, co zostało przestawione poniżej.

Walka o podział świata pomiędzy mocarstwami

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.