Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja lutowa i obalenie caratu

Rewolucja lutowa i obalenie caratu

Klęski, jakie Rosja ponosiła na froncie w 1916 roku, odbijały się katastrofalnie na jej gospodarce. Szerzyła się spekulacja (gromadzenie lub zbywanie towarów po zawyżonych cenach przez osoby nie mające uprawnień handlowych) artykułami żywnościowymi i artykułami pierwszej potrzeby. Skutki wojny i chaosu gospodarczego dotknęły wieś rosyjską. Zmniejszyła się powierzchnia zasiewów zbóż na skutek braku rąk do pracy (mobilizacja mężczyzn do armii). Sytuacja ta spowodowała wzrost nastrojów antywojennych i rewolucyjnych. Rozpoczęły się strajki, demonstracje i rozruchy, które początkowo miały charakter ekonomiczny. Do żołnierzy na froncie dochodziły wieści o tragicznej sytuacji ich rodzin. Coraz skuteczniej docierała do nich propaganda rewolucyjna bolszewików. Partia bolszewicka wzywała lud pracujący i żołnierzy, by przekształcili wojnę w wojnę domową.

Demokratyczna inteligencja rosyjska oraz część arystokracji upatrywały przyczyn klęsk na froncie w nieudolności naczelnego dowództwa oraz całkowitym upadku moralnym dworu carskiego, na którym ujawniły się nastroje proniemieckie.

Czy wiesz, że...

Pomimo uspokajających apeli i deklaracji rządu, 23 II 1917 roku rozpoczęły się pierwsze demonstracje uliczne. W marcu 1917 roku, po regularnych walkach pomiędzy oddziałami wiernymi jeszcze carowi a tłumami cywilów i zbuntowanych żołnierzy, rząd carski przestał istnieć. Ministrów aresztowano, a ostatni car Rosji, Mikołaj II, abdykował (abdykacja - dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw). Car został aresztowany i osadzony w Carskim Siole (następnie wywieziony do Jekaterynburga, gdzie w 1918 r. został rozstrzelany wraz z rodziną).

27 lutego (12 marca) przywódcy Dumy (parlamentu rosyjskiego) utworzyli Tymczasowy Komitet Dumy, który objął władzę w Rosji. Wraz z objęciem władzy przez Tymczasowy Komitet Dumy w Piotrogrodzie powstała Rada Delegatów Robotniczych, w której większość stanowiła prawica socjalistyczna.

Tymczasowy Komitet Dumy w porozumieniu z Radą Delegatów Robotniczych powołał Rząd Tymczasowy z księciem Jerzym Lwowem na czele.

W Rosji powstał więc specyficzny system rządów, tzw. dwuwładza.

Kalendarium wydarzeń:

1916 r.

- zablokowanie portów, utrudnienie łączności ze światem (zaopatrzenie),

- klęski na froncie powodem katastrofalnego stanu gospodarki,

- spekulacja artykułami żywnościowymi i artykułami pierwszej potrzeby,

- zmniejszenie się powierzchni zasiewów zbóż,

- wzrost agitacji bolszewickiej,

- fala strajków,

- represje ze strony rządu;

23 lutego 1917 r.

- pierwsze demonstracje uliczne;

marzec 1917 r.

- likwidacja rządu carskiego po regularnych walkach pomiędzy oddziałami wiernymi jeszcze carowi a ludem i zbuntowanymi żołnierzami;

15 marca 1917 r.

- abdykacja cara Rosji Mikołaja II.

Po upadku caratu w Piotrogrodzie powstały dwa ośrodki władzy (dwuwładza): Rząd Tymczasowy o charakterze burżuazyjnym i parlamentarnym, na czele którego stanął książę Lwow, i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.