Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sytuacja międzynarodowa pod koniec XIX i na początku XX w.

Cele i polityka bloków polityczno-militarnych

Trójprzymierze (1879-1882) - Niemcy, Austro-Węgry, Włochy - państwa centralne:

- dążyły do zmiany granic i stref wpływów w Europie,

- Austro-Węgry w sojuszu z Niemcami zmierzały do umocnienia swych wpływów na Bałkanach i usunięcia stamtąd wpływów Rosji,

- Włochy chciały zapewnić sobie pomoc na wypadek konfliktu z Francją, rozszerzyć zdobycze kolonialne w Afryce Północnej,

- Niemcy weszły na drogę rozwoju kapitalistycznego później niż inne znaczące kraje europejskie, ale silne i zmilitaryzowane domagały się nowego podziału świata, dążąc do zdobycia kolonii.

Trójporozumienie (1892, 1904, 1907 - ententa) - Francja, Anglia, Rosja - państwa ententy:

- obrona dotychczasowych zdobyczy,

- Francja chciała zrewanżować się za klęskę w wojnie z Prusami w latach 1870-1871, odzyskać Alzację i Lotaryngię;

- Anglia pragnęła ograniczenia floty wojennej i zahamowania wpływów gospodarczych i politycznych Niemiec w Europie i na świecie,

- Rosja dążyła do utrzymania wyłącznych wpływów na Bałkanach.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.