Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Koniec I wojny światowej

Koniec I wojny światowej

Rewolucja w Rosji osłabiła pozycję państw ententy. Skłoniło to prezydenta USA Thomasa Woodrow Wilsona do podjęcia decyzji o wypowiedzeniu Niemcom wojny 6 VI 1917 roku.

Mimo przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny sytuacja państw ententy nadal była ciężka.

W trzech kolejnych ofensywach Niemcy odnieśli zwycięstwo. Zdobyli dużą liczbę jeńców i sprzętu wojennego, podeszli aż pod Paryż. Dopiero 18 VIII 1918 roku wojska koalicji rozpoczęły kontrofensywę. Oddziały angielskie, wsparte licznymi czołgami, przerwały front niemiecki pod Amiens (czyt. amię) i rozpoczął się kolejny odwrót wojsk niemieckich. W październiku 1918 roku linia frontu we Francji przesunęła się nad rzekę Mozę.

Silne uderzenia wojsk francuskich i angielskich na Półwyspie Bałkańskim doprowadziły jesienią 1918 roku do wycofania się z wojny Bułgarii i Turcji.

Klęski Austro-Węgier na froncie przyczyniły się do nasilenia ruchów narodowowyzwoleńczych w monarchii. 28 X w Pradze Czesi i Słowacy ogłosili powstanie Republiki Czechosłowackiej, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ogłosiła odradzanie się państwowości polskiej w Cieszynie a 29 X w Zagrzebiu ogłoszono połączenie się Słowian południowych z Serbią (tworząc Jugosławię). Odrębne państwo powołali Węgrzy, natomiast Austria przekształcona została w republikę. Sytuacja ta zmusiła Austro--Węgry do wystąpienia z propozycją zawarcia pokoju. Z propozycją tą zwrócono się do prezydenta USA Wilsona i 3 XI 1918 roku podpisano zawieszenie broni w imieniu Austrii i Węgier.

Pod koniec października 1918 roku działania wojenne prowadziły tylko Niemcy. Jednak wobec groźby całkowitej klęski militarnej oraz rozwoju ruchów rewolucyjnych (4 XI marynarze w Kilonii odmówili wykonywania rozkazów, wybuchło powstanie w Bawarii i Berlinie, cesarz abdykował i opuścił Niemcy), Niemcy skłonni byli podpisać kapitulację.

11 listopada 1918 roku zawarto między Niemcami a państwami ententy zawieszenie broni w lasku Compiégne (czyt. kąpień) pod Paryżem.

Warunki kapitulacji były następujące:

- anulowanie traktatu brzeskiego,

- opuszczenie przez wojska niemieckie okupowanych obszarów Francji, Belgii, Alzacji i Lotaryngii oraz lewego brzegu Renu,

- oddanie przez armię niemiecką ciężkiego i nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Reasumując, wydarzenia mające wpływ na zakończenie I wojny światowej to:

- przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami - 6 kwietnia 1917 r.;

- przerwanie przez zwycięską ofensywę wojsk koalicji frontu niemieckiego pod Amiens (czyt. amię) - 18 lipca 1918 r.;

- jesień 1918 r. - silne uderzenia wojsk francuskich i angielskich na Półwyspie Bałkańskim i wycofanie się z wojny Bułgarii i Turcji;

- nasilenie się ruchów narodowowyzwoleńczych w Austro-Węgrzech - upadek monarchii habsburskiej;

- listopad 1918 r. - rozwój rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w Niemczech (powstanie w Bawarii i Berlinie, abdykacja cesarza, opuszczenie przez niego kraju i udanie się do Holandii, 10 listopada proklamowanie republiki); zgoda Niemiec na podpisanie kapitulacji.

W wyniku tych wydarzeń Niemcy 11 listopada 1918 r. podpisały z państwami ententy zawieszenie broni, w lasku Compiégne (czyt. kąpień) pod Paryżem.

Warunki rozejmu:

- anulowanie traktatu brzeskiego,

- opuszczenie przez wojska niemieckie okupowanych obszarów Francji, Belgii, Alzacji, Lotaryngii oraz lewego brzegu Renu;

- oddanie przez armię niemiecką ciężkiego i nowoczesnego sprzętu wojskowego (w tym marynarka wojenna - okręty podwodne),

- zrzeczenie się kolonii w Afryce.

Polityczne skutki I wojny światowej:

- przestały istnieć cesarstwa: Niemcy, Austro-Węgry, Rosja;

- powstało zjednoczone państwo południowych Słowian, Królestwo SHS (Serbów-Chorwatów-Słoweńców, od XI 1929 r. nazywane Jugosławią);

- niepodległość uzyskały: Czechosłowacja, Austria, Węgry, Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia;

- mimo zwycięstwa nad Niemcami, osłabieniu uległy Francja i Anglia;

- wzrosło znaczenie polityczne i gospodarcze Stanów Zjednoczonych.

I wojna światowa - bilans:

- wzięły w niej udział 34 państwa, z czego 29 po stronie ententy,

- zakończyła się klęską państw centralnych,

- w 1914 r. zmobilizowano 14 mln ludzi,

- w 1918 r. walczące armie liczyły łącznie 25 mln żołnierzy,

- ogółem straty wyniosły ok. 10 mln zabitych i 20 mln rannych,

- w wyniku epidemii, głodu, braku opieki medycznej było wiele ofiar wśród ludności cywilnej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.