Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kongres wiedeński

Kongres wiedeński

Od 29 września 1814 roku do 9 czerwca 1815 roku trwały obrady kongresu wiedeńskiego. Był to zjazd w stolicy Austrii monarchów i ministrów spraw zagranicznych 16 państw europejskich, które walczyły przeciwko napoleońskiej Francji. Decydujący głos miały: Anglia, Austria, Prusy i Rosja. Celem obrad było przywrócenie dawnego porządku w Europie zakłóconego przez francuską rewolucję i wojny napoleońskie.

Pokonaną Francję reprezentował minister Talleyrand, człowiek niezwykle ambitny i zdolny, potrafiący się znaleźć w każdej sytuacji. To przede wszystkim dzięki niemu wielokrotnie zwyciężane przez potężną koalicję państwo uniknęło przykrych konsekwencji i zachowało mocarstwowe znaczenie.

Wielką rolę w czasie obrad odgrywali dwaj inni wybitni politycy - rosyjski car Aleksander I oraz austriacki minister Klemens Metternich.

Uczestnicy kongresu postanowili przywrócić do władzy tych panujących, którzy zostali pozbawieni władzy w wyniku rewolucji i wojennej działalności Napoleona Bonaparte (zasada restauracji).

Wprowadzono też zasadę równowagi europejskiej (myśląc o tym, żeby w przyszłości żaden kraj nie uzyskał na kontynencie takiej przewagi, jaką miała Francja pod rządami Napoleona) oraz legitymizm (koncepcja głosząca nienaruszalność praw panujących dynastii).

Decyzje Kongresu wykluczały jakikolwiek wpływ społeczeństwa na rządy państwem. Przywracano absolutyzm, przywileje szlachty i arystokracji. Zlikwidowano wolność słowa, wprowadzono cenzurę.

Utworzono Związek Niemiecki, któremu przewodniczyć miała Austria. Postanowiono połączyć Belgię z Holandią tworząc Królestwo Niderlandów. Szwajcarii zagwarantowano wieczystą neutralność.

Niezależność uzyskało Państwo Kościelne, Królestwo Obojga Sycylii i Królestwo Sardynii. Anglia umocniła swoje panowanie w koloniach.

Po długich sporach między Austrią, Prusami i Rosją w sprawie przynależności ziem Księstwa Warszawskiego, kongres wiedeński podjął decyzję o ich podziale:

Wielkie Księstwo Poznańskie Rzeczpospolita Krakowska Królestwo Polskie
Ziemie wchodzące w skład terytorium Zachodnia część Wielkopolski i Kujaw Kraków i najbliższa okolica Pozostała część Księstwa Warszawskiego
Zależność od obcych państw Prusy Prusy, Austria, Rosja Rosja
Sposób sprawowania władzy Polskie urzędy i szkolnictwo w ramach państwa pruskiego Polskie urzędy i szkolnictwo (nadzór trzech mocarstw) Konstytucja
odrębna administracja

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.