Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Święte Przymierze

Święte Przymierze

Podczas obrad kongresu wiedeńskiego wypracowane zostało porozumienie, które w 1815 roku zostało podpisane w Paryżu przez władców Rosji, Prus i Austrii. Do współpracy nie zaproszono Anglii, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Przeszło ono do historii pod nazwą Świętego Przymierza. Przystąpiło do niego również wielu innych władców europejskich. Porozumienie miało gwarantować porządek w Europie ustalony na kongresie wiedeńskim. Władcy Rosji, Prus i Austrii zobowiązywali się ponadto występować zgodnie w sprawach dotyczących zagarniętych przez te państwa ziem polskich.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.