Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie Krakowskie

Powstanie Krakowskie

Spiskowcy inspirowani przez działaczy Towarzystwa Demokratycznego planowali na luty 1846 roku ogólnopolskie powstanie. Jednak nieostrożne przygotowania doprowadziły do wykrycia spisku w zaborach pruskim i rosyjskim. Jedynie w Krakowie udało się podjąć walkę zbrojną. Oddziały powstańcze były jednak atakowane przez grupy polskich chłopów, którym władze austriackie obiecały nagrodę za żywego czy zabitego „buntownika” (jedynie w rejonie Chochołowa chłopi poparli powstanie). 22 lutego w Krakowie utworzono Rząd

Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej, który ogłosił Manifest Narodu Polskiego gwarantujący przekazanie chłopom ziemi na własność i zniesienie pańszczyzny bez odszkodowań.

Edward Dembowski próbował rozszerzyć powstanie na inne miejscowości Galicji. Wyruszył bez broni na czele procesji na wieś, aby przekonać chłopów do walki w powstaniu. Pochód jednak został zaatakowany przez wojsko austriackie, a Dembowski zabity.

Wkrótce wojska austriackie i rosyjskie zajęły Kraków. Powstanie, trwające 9 dni, upadło, ale rozruchy chłopskie, na czele których stanął Jakub Szela, przybierały na sile i skierowane były przeciw szlachcie (rabacja). Niezadowoleni chłopi uwierzyli w opowieści Austriaków o „dobrym cesarzu z Wiednia”, który chce ulżyć ich doli, a przeciw któremu spiskuje szlachta. Napadano na dwory, palono je, a mieszkańców mordowano. Gdy uczestnicy rabacji przestali być potrzebni Austriakom, chłostą i aresztowaniami zakończono rebelię. Decyzją władz zaborczych Rzeczpospolita Krakowska została zlikwidowana, a jej terytorium przyłączono do Austrii. Władze austriackie zgermanizowały sądy, administrację oraz Uniwersytet Jagielloński.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.