Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Powstanie Listopadowe

Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego część jego uczestników w obawie przed prześladowaniami opuściła kraj i udała się na emigrację. Najwięcej uchodźców dotarło do Francji i tam pozostało. Niektórzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii, Belgii i Szwajcarii. Część emigrantów zadomowiła się w nowym środowisku, rozpoczęła pracę i założyła rodziny. Wielu jednak poświęciło się działalności politycznej, która miała na celu przygotowanie nowego powstania. Mieli różne zdania na temat metod walk o odzyskanie niepodległości oraz wizje przyszłej Polski.

Powstanie listopadowe w Królestwie Polskim w latach 1830-1831. Wojna Królestwa Polskiego z Rosją w 1831 roku

Ugrupowania polityczne na emigracji i ich programy

Hotel Lambert
(stronnictwo prawicowe - książę Adam Jerzy Czartoryski)
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
(stronnictwo lewicowe)
Gromady Ludu Polskiego
 • Polska może odzyskać niepodległość w wyniku wojny mocarstw, a nie dzięki powstaniu
 • przyszła Polska miała być monarchią konstytucyjną
 • Polska odzyska niepodległość własnymi siłami
 • zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów
 • proponowali likwidację przywilejów szlacheckich oraz zniesienie własności prywatnej

Poszczególne ugrupowania emigracyjne utrzymywały łączność z krajem głównie przez tajnych wysłanników - emisariuszy.

Na obczyźnie znaleźli się Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński oraz wielu innych. Paryż stał się najpotężniejszym ośrodkiem kultury polskiej. Dzieła wydawane na emigracji potajemnie wywożono do kraju. Literatura emigracyjna kształtowała podstawy patriotyzmu, zachęcała do walki o niepodległość.

Działalność spiskowa po 1831 roku

Represje nie zniechęciły Polaków do działalności spiskowej. Organizacje konspiracyjne tworzyli zarówno emisariusze, jak i młodzi działacze krajowi. Szymon Konarski - emisariusz, działał na Litwie, Polesiu, Wołyniu, Ukrainie. Został aresztowany i skazany na śmierć. Ksiądz Piotr Ściegienny organizował spisek wśród chłopów Lubelszczyzny i Kielecczyzny. Swoje poglądy zawarł w Złotej książeczce. Liczne donosy spowodowały jego aresztowanie i skazanie na śmierć (karę śmierci zamieniono na dożywotnią katorgę).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Powstanie Listopadowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.