Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Napoleon a sprawa polska

Napoleon a sprawa polska

Rządzący w latach 1799-1814 Francją Napoleon Bonaparte prowadził liczne wojny. Wśród krajów, z którymi walczyła napoleońska Francja, były również wszystkie trzy państwa zaborcze, które w drugiej połowie XVIII wieku dokonały rozbioru Rzeczypospolitej. Dlatego też Polacy wiązali z polityką Napoleona wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości. Niektórzy wybitni polscy dowódcy wojskowi i politycy związali się z nim jeszcze wtedy, kiedy dowodził francuską armią, walczącą przeciwko Austrii na Półwyspie Apenińskim.

Po upadku powstania kościuszkowskiego wielu patriotycznie nastawionych Polaków musiało w obawie przed represjami opuścić ziemie polskie i udać się na emigrację. Wśród nich najwięcej było żołnierzy i polityków. Nawet będąc z daleka od stron rodzinnych, nie porzucili oni myśli i starań zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 1797 roku polski generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, Jan Henryk Dąbrowski, otrzymał po rozmowach z rządem francuskim pozwolenie na tworzenie polskich oddziałów wojskowych, mających pod komendą Napoleona walczyć na Półwyspie Apenińskim przeciwko Austrii. Dzięki wpływom Napoleona, który dowodził wtedy armią francuską we Włoszech, generał Jan Henryk Dąbrowski podpisał w 1797 roku umowę z nowym rządem Republiki Lombardzkiej. Umowa dotyczyła utworzenia ochotniczych oddziałów polskich z polską komendą i stopniami wojskowymi. Współtwórcami Legionów byli gen. Karol Kniaziewicz i autor „Mazurka Dąbrowskiego” Józef Wybicki. W Legionach dbano o atmosferę równości i braterstwa między legionistami, oficerowie uczyli szeregowców czytać i pisać, mówili o historii Polski. Nie stosowano w Legionach kar cielesnych, oficerem mógł być każdy, gdy na to zasłużył (odznaczył się w walkach). Ta atmosfera w Legionach stała się inspiracją do napisania przez Józefa Wybickiego pieśni legionistów - „Mazurka Dąbrowskiego” (od 1926 roku hymn Polski).

Po podpisaniu w 1801 r. przez Francję pokoju z Austrią legioniści stali się niepotrzebni. Część z nich została na służbie we włoskich państewkach, część wcielono do armii francuskiej, a pozostałych wysłano na San Domingo (Haiti) do stłumienia powstania niewolników murzyńskich.

Legiony wyszkoliły doskonałych oficerów, którzy wzięli udział w dalszych walkach o wolność i niepodległość Polski.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.