Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Zabór pruski

20 marca 1848 roku doszło do demonstracji ludności polskiej w Poznaniu. Powołano tam Komitet Narodowy Poznański. Wysłano do króla Prus delegację, której celem było wyjednanie lepszych warunków i ustępstw na rzecz ludności polskiej żyjącej pod pruskim panowaniem.

Wykorzystując ogólne zamieszanie w państwie pruskim, działający na rzecz odzyskania niepodległości patrioci przygotowywali powstanie. Zaczęto tworzyć polskie oddziały zbrojne. Pod koniec marca do Poznania przybył Ludwik Mierosławski, który objął dowództwo nad polskimi oddziałami wojskowymi.

3 kwietnia 1848 roku władze pruskie wprowadziły w Księstwie Poznańskim stan oblężenia, zwiększając znacznie liczebność stacjonującego na terenie Wielkopolski pruskiego wojska. Na przełomie kwietnia i maja Prusakom udało się rozbić polskie ugrupowania. 9 maja działania wojenne na terenie Wielkopolski zakończono podpisaniem aktu kapitulacji. Polacy uzyskali pewne korzyści:

- reprezentację w parlamencie berlińskim,

- zgodę na legalną działalność organizacji polskich.

Zabór austriacki - Galicja

17 marca 1848 roku odbyła się wielka antyaustriacka manifestacja w Krakowie. W mieście został powołany Komitet Narodowy.

Polacy wysunęli żądania wolności słowa, uwłaszczenia chłopów oraz spolszczenia szkół i urzędów. Gubernator Franciszek Stadion chciał powstrzymać chłopów od udziału w rewolucji i nie czekając na decyzję cesarza 22 kwietnia ogłosił uwłaszczenie oraz zniesienie pańszczyzny. Na skutek tego chłopi nie poparli polskich dążeń do niepodległości. Władze austriackie przystąpiły do stłumienia polskiego ruchu.

Wydarzenia w latach 1848-1849 odegrały ogromną rolę w dziejach Europy. Zapoczątkowały gruntownie zmiany polityczne i społeczne, nastąpiło rozbudzenie świadomości narodowej ludów będących pod obcym panowaniem (np. Węgrzy, Czesi). Budowa własnego państwa stała się celem, do którego wytrwale dążyli. Władcy nie mogli cofnąć przemian dokonujących się na wsi. Chłopi w wielu krajach zaczęli brać udział w życiu politycznym (we Francji uzyskali prawa wyborcze). Rozpoczął się proces budowy nowoczesnych państw i społeczeństw współczesnej Europy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.