Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów w Europie

Francja

Początek wystąpień rewolucyjnych we Francji przypadł na luty 1848 roku. 23 lutego rozpoczęły się walki zbrojne na ulicach Paryża. Przeciwko władzy wystąpiła tam uboższa ludność miasta - robotnicy, rzemieślnicy, biedota miejska. Manifestujących swoje niezadowolenie zaatakowały posłuszne królowi oddziały wojska.

Pod wpływem tych wydarzeń doszło do poważnych zmian w państwie. Król Ludwik Filip został usunięty z tronu. Utworzono Rząd Tymczasowy i ogłoszono, że Francja przestaje być monarchią i staje się państwem republikańskim (II Republika). Na wydarzeniach tych najwięcej skorzystali przedstawiciele burżuazji, którzy uzyskiwali coraz większy wpływ na sprawowanie władzy.

21 czerwca 1848 roku w Paryżu rozpoczęło się tzw. powstanie czerwcowe. Jeszcze raz do walki o swoje prawa poderwali się robotnicy, widząc, że wywalczona przez nich w lutym zmiana władzy nie przyniosła im większych korzyści. W ciągu kilku dni walki pomiędzy ludnością miasta a wiernym rządowi wojskiem poległo tysiące ludzi. 15 tys. robotników trafiło do aresztu. Był to praktycznie koniec walk rewolucyjnych we Francji.

Jesienią 1848 roku uchwalono nową konstytucję II Republiki, na mocy której najwyższą władzą w państwie było Zgromadzenie Narodowe. Władzę wykonawczą miał sprawować prezydent. Został nim wybrany w wyniku powszechnego głosowania Ludwik Napoleon Bonaparte (bratanek cesarza Napoleona), który 2 grudnia 1852 roku ogłosił się cesarzem, przybierając tytuł Napoleona III.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.