Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów w Europie

Cesarstwo austriackie

Na wiosnę 1848 roku doszło do rewolucyjnych walk zbrojnych w Wiedniu. W ich wyniku musiał ustąpić ze stanowiska coraz bardziej nie- lubiany kanclerz Klemens Metternich. Cesarz wyraził zgodę na wolność prasy i zgromadzeń. Wprowadzono nowe prawo wyborcze przy wyborach do sejmu. Jesienią 1848 roku sejm uchwalił zniesienie pańszczyzny i poddaństwa chłopów.

Wydarzenia te mocno nadwerężyły prestiż cesarstwa i wielu narodom podbitym przez Austrię dały nadzieję na odzyskanie niepodległości.

W skład niemieckiej monarchii austriackiej wchodziło wiele narodów słowiańskich: Czesi, Słowacy, Polacy, Serbowie, Słoweńcy, Chorwaci.

W czerwcu 1848 roku odbył się w Pradze kongres, na który przybyli przedstawiciele tych narodów. Chcieli oni doprowadzić do podpisania porozumienia o wspólnej walce wszystkich zamieszkujących cesarstwo Słowian przeciwko gnębiącym ich austriackim Niemcom.

Do podpisania porozumienia jednak nie doszło. W czasie obrad kongresu w Pradze wybuchło powstanie wzniecone przez Czechów. Zostało ono krwawo stłumione przez austriackie wojsko dowodzone przez generała Alfreda Windischgraetza.

Niezwykle dramatyczne wydarzenia rozegrały się w latach 1848-1849 na Węgrzech. Kraj ten był pod panowaniem austriackim. Wykorzystując trudną sytuację Węgrzy podjęli próbę walki o odzyskanie niepodległości. Na czele ruchu niepodległościowego stanął Lajos Kossuth, któremu udało się zorganizować kilkudziesięciotysięczną armię węgierską. Na Węgrzech powstał niezależny rząd, który był odpowiedzialny tylko przed węgierskim sejmem. Przeprowadzono ważne reformy społeczne. Zlikwidowano na wsi pańszczyznę i poddaństwo chłopów, zniesiono cenzurę, wprowadzono powszechne opodatkowanie.

W grudniu 1848 roku austriackie wojska wkroczyły na Węgry. 14 kwietnia 1849 roku ogłoszono oficjalnie akt detronizacji cesarza austriackiego jako węgierskiego władcy. Było to kolejnym potwierdzeniem, że Węgry stają się niepodległym państwem. Węgierskie wojska odniosły kilka świetnych zwycięstw nad Austriakami. W czerwcu 1849 roku na Węgry wkroczyły wojska rosyjskie, żeby wspomagać Austriaków. Potężnym siłom austriacko-rosyjskim Węgrzy nie byli w stanie się przeciwstawić. Powstanie zostało stłumione. 13 sierpnia 1849 roku dowództwo węgierskie podpisało akt kapitulacji. Rozpoczął się okres krwawych represji zastosowanych przez Austriaków wobec pokonanych Węgrów.

Trzeba nadmienić, że po stronie węgierskiej walczyło około 4000 Polaków. Węgierskimi wojskami powstańczymi dowodził polski generał, Józef Bem. Dowódcą węgierskiej armii północnej był generał Józef Dębiński.

Wiosna Ludów na ziemiach polskich zob. str. 126.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.