Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów w Europie

Wiosna Ludów w Europie

Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w nowożytnej Europie, były obrady kongresu wiedeńskiego w latach 1814-1815. Przyjęte tam postanowienia miały ustalić nowy porządek na kontynencie na dalsze długie lata. Jednak już w krótkim czasie okazało się, że nie brakuje przeciwników takiego stanu rzeczy. Objawy niezadowolenia były ciągle widoczne w krajach włoskich i niemieckich. Tam wciąż odżywała myśl o zjednoczeniu, bo ani Włochy, ani Niemcy nie stanowiły jednolitych nowoczesnych państw.

Do niepokojów rewolucyjnych doszło w 1830 roku we Francji. W ich wyniku nowym królem został Ludwik Filip z dynastii orleańskiej, który zobowiązał się do przestrzegania nowej konstytucji. W sierpniu 1830 roku rozpoczęło się powstanie wzniecone przez Belgów. Byli oni niezadowoleni z narzuconej przez kongres wiedeński konieczności współistnienia z Holendrami w ramach Królestwa Niderlandów. 18 listopada 1830 roku Belgia uzyskała niepodległość.

Napięta sytuacja panowała także na Półwyspie Bałkańskim. Tam walkę o niepodległość podejmowali Serbowie i Grecy, pragnący wyzwolić się spod panowania tureckiego.

Około połowy XIX wieku sytuacja polityczna w Europie jeszcze bardziej się skomplikowała. W latach 1846-1847 w wielu rejonach kontynentu miała miejsce klęska nieurodzaju, która spowodowała olbrzymi wzrost cen na zboże i inne produkty żywnościowe. Jej skutki to niedostatek i głód, które dotknęły dziesiątki tysięcy ludzi.

Niezadowolonych ludzi i ważnych problemów do rozwiązania było wtedy mnóstwo:

- w krajach uprzemysłowionych robotnicy myśleli ciągle o walce w celu poprawy warunków życia,

- przedstawiciele burżuazji chcieli mieć jak największy wpływ na sprawowanie władzy,

- w krajach Europy Środkowej i Wschodniej chłopi domagali się zniesienia pańszczyzny i przywrócenia wolności osobistej,

- wiele narodów podbitych przez inne państwa dążyło do odzyskania niepodległości,

- Niemcy i Włosi marzyli o zjednoczeniu swoich krajów,

- w wielu ówczesnych państwach pojawiły się także żądania zmiany władzy i sposobów rządzenia. Domagano się przyznania wszystkim obywatelom równych praw politycznych.

Zapamiętaj!

W 1848 r. w wielu krajach Europy doszło do rozruchów o charakterze rewolucyjnym. Narody podbite wzniecały powstania, usiłując zbrojnie wywalczyć niepodległość. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Wiosny Ludów.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.