Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ostateczna likwidacja państwa zakonnego

Ostateczna likwidacja państwa zakonnego

Stosunki z Krzyżakami, pomimo pokoju toruńskiego (1466), nadal były wrogie. Wielki mistrz krzyżacki odmawiał składania hołdu wierności królowi polskiemu, odwoływał się przy tym do cesarza niemieckiego w celu uzyskania pomocy.

Zygmunt Stary doprowadził do spotkania z cesarzem Maksymilianem Habsburgiem w Wiedniu (1515), w czasie którego cesarz zalecił Albrechtowi (wielkiemu mistrzowi) podporządkowanie się warunkom pokoju toruńskiego.

Potwierdzeniem poprawnych kontaktów Królestwa Polskiego z cesarstwem niemieckim na zjeździe w Wiedniu był układ, który przewidywał w razie wygaśnięcia dynastii Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech przejęcie władzy przez przedstawiciela dynastii Habsburgów.

Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern odmówił uznania ustaleń zjazdu wiedeńskiego, domagając się poza tym zwrotu ziem polskich zagarniętych dawniej przez Zakon.

Czy wiesz, że...

Ostatnia wojna z zakonem krzyżackim wybuchła w 1519 roku, natomiast pokój zawarto (w 1525 r. w Krakowie) już nie z państwem zakonnym, ale z władcą księstwa świeckiego!

Wielki mistrz dokonał rozwiązania Zakonu i przyjął luteranizm. Państwo zakonne stało się księstwem świeckim pod dziedziczną władzą Hohenzollernów. Po sekularyzacji (sekularyzacja - zeświecczenie - przejście spod władzy kościelnej pod władzę świecką) Prus Krzyżackich pojawiło się nad Morzem Bałtyckim nowe państwo: Prusy Książęce.

Nowo powstałe księstwo zostało lennem Polski, a potwierdzeniem tej zależności był złożony w Krakowie 10 IV 1525 r. hołd lenny Albrechta Hohenzollerna przed królem Polski, Zygmuntem Starym.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ostateczna likwidacja państwa zakonnego

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.