Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reformacja i kontrreformacja w Polsce

Tolerancja religijna

Ważnym dokumentem, który zupełnie inaczej niż w pozostałych krajach europejskich rozwiązywał politykę wyznaniową był uchwalony na sejmie w Warszawie w 1573 roku akt konfederacji warszawskiej.

Miał on gwarantować wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami. Na jego podstawie władze państwowe nie mogły nikogo karać z powodu wyznawanej religii. Gwarantowana więc była swoboda wyznaniowa. Dzięki takiemu podejściu do sprawy wyznań Polska uniknęła dramatycznych wojen religijnych, przez które w tamtych czasach cierpiała ludność znacznej części zachodniej Europy.

Należy podkreślić niezwykłą postawę króla Zygmunta Augusta, który w 1570 roku ogłosił, że rozstrzyganie w sprawach wiary nie należy do monarchy. Słynne stało się jego powiedzenie: „nie jestem królem waszych sumień”.

W wyniku działań kontrreformacyjnych religia katolicka stała się na powrót religią panującą w Polsce i na Litwie. Jednak wydane przez sejm i kancelarię królewską dokumenty dotyczące Kościoła i religii wprowadziły zasady tolerancji religijnej i umożliwiły w następnych latach życie obok siebie w jednym kraju katolików, prawosławnych, protestantów, Żydów i nawet wyznających islam Tatarów.

Tolerancja religijna - uznawanie prawa innych do wyznawania religii odmiennej od religii przez siebie wyznawanej albo od religii, którą uznaje się za panującą w kraju. Tolerancja religijna to również uznawanie praw tych, którzy nie wyznają żadnej religii.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reformacja i kontrreformacja w Polsce

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.