Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podróże kształcą

Podróże kształcą

Muszę przyznać, że zgadzam się z powiedzeniem, iż podróże kształcą (poszerzają horyzonty). Jeśli sądzisz, że nie mam racji, proponuję, abyś wybrał się za granicę i sprawdził to.

Zawsze marzyłam o wyjeździe do Nowej Zelandii na wakacje. Lecz niestety nie znałam nikogo, kto mógłby pomóc mi w zorganizowaniu takiej wycieczki. Dwa lata temu zostałam zaproszona do Auckland przez międzynarodową organizację studencką. To, co czułam na początku, to była nie tylko radość, ale i strach - zastanawiasz się pewnie, dlaczego? Powód był dość oczywisty - nie miałam tam ani rodziny ani przyjaciół, więc obawiałam się, że będę się czuła osamotniona w Nowej Zelandii. Ale zupełnie nie miałam racji!

Gdy tylko mój samolot wylądował w Auckland, zdałam sobie sprawę,że znalazłam się w raju na ziemi i porzuciłam moje obawy. Może mi nie uwierzysz, ale loty do Australii są w miarę tanie. Niestety loty do Europy trwają całą dobę i są drogie. Zatrzymałam się w niedrogim schronisku na peryferiach miasta. Ale większość czasu spędzałam zwiedzając zabytki, rozmawiając z moim nowym australijskim przyjacielem i uczestnicząc w studenckich konferencjach. Podczas tego pobytu nie tylko świetnie się bawiłam, ale również sporo się nauczyłam. Bez wątpienia podróż do Nowej Zelandii poszerzyła moje horyzonty. Jesteś ciekaw, w jakim sensie?

Przede wszystkim mieszkałam przez miesiąc w jednym najbardziej dynamicznych i wielokulturowych miast świata. Miałam sposobność zobaczenia kilku słynnych miejsc wartych zwiedzenia takich jak wulkan Mt.Eden, jak również most Auckland Harbour Bridge. Ponadto zwiedziłam Auckland Museum, gdzie obejrzałam pokaz tradycyjnego tańca Maorysów. Gdy chciałam trochę zrelaksować się, odpoczywałam w pięknym Auckland Domain, które słynie z pięknych drzew palmowych, egzotycznych roślin i drzew. Mogłam również uprawiać sporty wodne: pływanie, nurkowanie i windsurfing. W końcu miałam sposobność poprawienia mojego angielskiego.

Wiem, że nigdy nie zapomnę tej podróży, która przekonała mnie, że podróże kształcą.

Travelling broadens your mind

I must admit that I agree with the proverb “travelling broadens your mind”. If you think that I am not right, you should go abroad and check it.

I have always been dreaming of going to New Zealand for my holidays. But unfortunately, I did not know anybody who could help me arrange such a trip. Two years ago I was invited to Auckland by an international student organization. What I felt at the beginning was not only joy, but also fear - you may wonder why? The reason was quite obvious - I did not have any family or friend there, so I was afraid that I would feel lonely in New Zealand. But I was wrong!

As soon as my airplane landed in Auckland, I realized that I found myself in a paradise on the earth and gave up fears. You may not believe me, flights to Australia are quite cheap. Unfortunately, flights to Europe take over twenty-four hours and are expensive. I was staying in an unexpensive hostel situated in the outskirts of the city. But most time I spent in the downtown - visiting the sights, talking to my new Australian friend and attending student conferences. During the stay I not only had a great time, but I also learnt quite a lot. No doubt, travelling to New Zealand broadened my mind. You may wonder - in what sense?

First of all, I lived for one month in one of the most dynamic and multicultural cities of the world. I had a chance to see some famous sights such as a volcano Mt. Eden as well as the Auckland Harbour Bridge. What’s more, I visited the Auckland Museum, where I saw traditional Maori dance performance. When I wanted to have some relax, I was resting in the beautiful Auckland Domain, which is famous for its large palm trees, exotic plants and trees. I could also do some water sports: swimming, diving and windsurfing. Finally, I had a possibility of improving my English.

I know I will never forget this trip, which convinced me that travelling broadens your mind.

Słowniczek

proverb - przysłowie

go abroad - wyjechać zagranicę

quite obvious - dość oczywisty

unexpensive hostel - niedrogie schronisko

downtown - centrum (miasta)

multicultural - wielokulturowy

dance performance - pokaz (występ) taneczny

diving - nurkowanie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Podróże kształcą

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.