Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Napisz recenzję swojego ulubionego filmu

Napisz recenzję swojego ulubionego filmu

Najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam to „Frida” z Salmą Hayek. Film o kontrowersyjnej artystce, Fridzie Kahlo, której mężem był meksykański artysta, Diego Rivera, oparty na powieści pod tytułem „Frida: Biografia Fridy Kahlo” Haydena Herrery, został wyreżyserowany przez Julie Taymor.

Julie Taymor opowiada historię nadzwyczajnego życia. Frida Kahlo miała ojca pochodzenia żydowsko-niemieckiego i matkę Meksykankę. Będąc studentką, zaczyna spotykać się z wielkim malarzem fresków Diego Riverą, odważnie nazywa go tłuściochem i już wie, że jest to mężczyzna dla niej.

Następnie Frida zostaje niemal śmiertelnie ranna w wypadku autobusowym. Jej kręgosłup zostaje roztrzaskany, a metalowy pręt przebija jej ciało na wylot. Już nigdy nie udało się jej uwolnić od bólu. Taymor ukazuje ptaka, który odlatuje z dłoni Fridy w momencie wypadku, a później złoty liść spadający na gorset gipsowy, w którym uwięzione było niemal całe jej ciało. Reżyserka wykorzystuje magiczny realizm, aby zasugerować sposób, w jaki Frida była w stanie pokonać ból mocą sztuki i wyobraźni. Obrazy malowane przez Fridę często przedstawiają ją samą lub z Diego i odzwierciedlają jej ból i ekstazę. Odczuwała potrzebę malowania, nie po to tylko, by wyrazić siebie, ale by móc żyć.

Film rozpoczyna się w roku 1953, w dniu, w którym miał miejsce jednoosobowy pokaz dzieł Fridy w Meksyku. Jej lekarz stwierdza, że jest ona zbyt chora, by móc w nim uczestniczyć. Jednak jej łóżko zostaje podniesione, umieszczone w specjalnym pojeździe i przewiezione do galerii. Ta scena początkowa łączy się z niezwykłymi scenami kończącymi film, w których śmierć jest ukazana jako jeszcze jedno dzieło sztuki.

Write a review of your favourite film

The best film I have ever seen is "Frida" with Salma Hayek. The film about controversial artist Frida Kahlo - whose husband was Mexican artist Diego Rivera - based on the book "Frida: A Biography of Frida Kahlo" by Hayden Herrera, was directed by Julie Taymor.

Julie Taymor tells the story of an extraordinary life. Frida Kahlo had a German Jewish father and a Mexican mother. As a student, she starts meeting the great muralist Diego Rivera, boldly calls him "fat" and knows that he is the man for her.

Then she is almost mortally injured in a trolley crash that shatters her back and pierces her body with a steel rod. She was never to be free of pain again in her life. Taymor shows a bird flying from Frida's hand at the moment of the crash and later gold leaf falls on the cast (in which almost all her body was 'imprisoned'): she uses magic realism to suggest how Frida was able to overcome pain with art and imagination. Frida's paintings often show herself, alone or with Diego, and reflect her pain and her ecstasy. She needed to paint not just to express herself but to live at all.

The film opens in 1953, on the date of Frida's only one-man show in Mexico. Her doctor tells her she is too sick to attend it. But she has her bed lifted into a flat-bed truck and carried to the gallery. This opening is connected with the movie's extraordinary closing scenes, in which death itself is seen as another work of art.

Słowniczek

based on - w oparciu o

be directed - być wyreżyserowanym

extraordinary - nadzwyczajny

muralist - malarz fresków

mortally injured - śmiertelnie ranna

trolley crash - wypadek autobusowy

shatter one's back - roztrzaskać kręgosłup

pierce one's body with a steel rod - przebić ciało (na wylot) metalowym prętem

to overcome pain with art and imagination - pokonać ból sztuką i wyobraźnią

reflect - odzwierciedlać

lift - podnieść

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.