Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Napisz list do twojego angielskiego przyjaciela i zaproś go do swojego miasta rodzinnego

Napisz list do twojego angielskiego przyjaciela i zaproś go do swojego miasta rodzinnego

Drogi Jacku!

Przepraszam, że nie pisałam do Ciebie przez ostatnie 2 miesiące, ale byłam w szpitalu (przeszłam poważną operację). Ale teraz jestem w domu i mam trochę czasu, by odnowić kontakty z ludźmi, których lubię najbardziej.

Mam nadzieję, że zdałeś egzaminy końcowe w czerwcu i muszę powiedzieć, że ciekawa jestem, gdzie i co zamierzasz studiować. Jeśli chodzi o mnie, zdałam maturę w maju i teraz czekam na wyniki egzaminów wstępnych. Postanowiłam studiować psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za 2 tygodnie będę już wiedzieć, czy jestem studentką, czy nie.

Piszę do Ciebie, ponieważ chciałabym zaprosić cię do Krakowa na miesiąc. Czy mógłbyś odwiedzić mnie w sierpniu? Jeśli chcesz, możesz się zatrzymać u mnie i mojej rodziny. Wiem, że będziemy świetnie się bawić. Trochę pozwiedzamy. Zobaczysz zamek na Wawelu, Sukiennice i wiele kościołów, które są słynnymi zabytkami. Co o tym sądzisz? Czekam z niecierpliwością na Twoją odpowiedź.

Twoja

Patrycja

Write a letter to your English friend and invite him to your hometown

Kraków, 2004.07.09

Dear Jack,

I’m sorry I haven’t written to you for the last 2 months, but I was in hospital (I had a serious operation). But now I’m at home and I have some time to renew contacts with the people I like very much.

I hope you passed your final exams in June. I must say, I wonder where and what you are going to study. As for me, I passed my matura exams in May and now I am waiting for the results of my entrance examinations. I have decided to study psychology at the Jagiellonian University. In two week’s time I’ll know if I am a student or not.

I’m writing to you because I would like to invite you to Kraków for one month. Could you visit me in August? If you want, you can stay with me and my family. I know it will be a great time. We’ll do a bit of sightseeing. You will see the Wawel Castle, Sukiennice and a lot of churches - which are famous historical buildings. What do you think of it?

I’m looking forward to your reply.

Yours,

Patrycja

Słowniczek

renew - odnowić

passed one's final exams - zdać egzaminy końcowe

entrance examinations - egzaminy wstępne

visit - zwiedzać, odwiedzać

historical buildings - zabytki

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.