Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kim są najpardziej popularni piosenkarze i zespoły muzyczne w Polsce?

Kim są najpardziej popularni piosenkarze i zespoły muzyczne w Polsce?

Wielu ludzi uważa, że odpowiedź na takie pytanie to prosta sprawa. Wydaje się, że wystarczy rzucić okiem na kilka list przebojów z nazwami popularnych polskich zespołów i nazwiskami piosenkarzy. Moim zdaniem, ludzie ci nie mają racji, gdyż żaden wykonawca nie może być popularny wśród wszystkich członków polskiego społeczeństwa.

Z tego względu, jeśli zadałbyś takie pytanie ludziom młodym, możliwe że udzieliliby zróżnicowanych odpowiedzi. Niektórzy z nich lubią rap. Według nich kultura raperska to nie przejściowa moda, która po pewnym czasie minie. Ta kultura wywiera wpływ na to, jak żyją, ubierają się i mówią. Aktualnie popularne gwiazdy muzyczne wywodzą się z rapu i hip-hopu. W naszym kraju jedną z modnych grup jest zespół SiSTARS.

Wyobraź sobie, że osoba pytana o ulubionego muzyka identyfikuje się z popkulturą. Według takiej osoby najbardziej popularnym wykonawcą mogłaby być Kayah i Blue Cafe. Lecz dla kogoś, kto lubi muzykę soft rockową mogłyby to być Wilki, Bajm albo Łzy. Można zauważyć, że są oni równie popularni jak Maanam, Republika czy Kombi dwadzieścia lat temu!

Ale nie zapominajmy o fanach muzyki Krzysztofa Krawczyka, Ryszarda Rynkowskiego, Anny Marii Jopek, Justyny Steczkowskiej, czy grupy Raz, Dwa, Trzy. Wielu ludzi, nie tylko dorosłych, lubi rodzaj muzyki reprezentowany przez nich.

Who are the most popular singers and groups in Poland at the moment?

Many people think that it is very easy to answer such a question. It seems that it is enough to look at some top lists of popular Polish music bands and singers. In my opinion they are not right, because as a musician you cannot be popular among all members of the Polish society.

That’s why, if you asked such a question to typical Polish youngsters, they might give you various answers. Some of them like rap. According to them, rap culture is not a fad which will go away with time. It influences the way they live, dress and speak! Now popular stars belong to rap and hip-hop. In our country one of the trendy bands is SiSTARS.

Imagine, that a person, being asked about their favourite musician, represents so called pop culture. For them the most popular could be Kayah and Blue Cafe. But for someone who likes soft rock it could be Wilki, Bajm or Łzy. You can notice that they are as popular as for example Maanam, Republika or Kombi twenty years ago!

But don't forget about fans of music performed by Krzysztof Krawczyk, Ryszard Rynkowski, Anna Maria Jopek, Justyna Steczkowska or Raz, Dwa, Trzy. There are many people (not only adults) who like the kinds of music they represent.

Słowniczek

be popular among - być popularnym wśród

various - różny, różnorodny

according to - według

fad - fanaberia, przejściowa moda

influence - wpływać, wpływ

perform - wykonywać

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.