Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie sposobem pisemnym wykonujesz od strony lewej, czyli zaczynasz od najwyższego rzędu. Wynik zapisujesz nad dzielną (oddzielasz iloraz i dzielną kreską).

Przykład

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. 5 setek dzielisz przez 4, 5 : 4 = 1 r 1. 1 zapisujesz nad setkami. Iloczyn 1 x 4 = 4 podpisujesz pod 5 i odejmujesz 5 - 4 = 1 (setka czyli 10 dziesiątek). Dopisujesz cyfrę dziesiątek (4) i dzielisz przez 4. 14 : 4 = 3 r 2. 3 zapisujesz nad kreską (w rzędzie dziesiątek). Ilozcyn 3 x 4 = 12 odejmujesz, 14 - 12 = 2 dziesiątki. Dopisujesz cyfrę jedności (8) i dzielisz przez 4. 28 : 4 = 7. 7 zapisujesz nad kreską (w rzędzie jedności). Iloczyn 7 x 4 = 28 odejmujesz, 28 - 28 = 0. Dzielenie zostało zakończone. Ponieważ 2 mniejsze od 9, więc dzielisz 28 setek przez 9. 28 : 9 = 3 r 1. 3 zapisujesz nad setkami, iloczyn 3 x 9 = 27 podpisujesz pod 28 i odejmujesz 28 - 27 = 1 (setka). Dopisujesz 3 i dzielisz przez 9. 13 : 9 = 1 r 4. 1 zapisujesz nad dziesiątkami. Iloczyn 1 x 9 = 9 odejmujesz: 13 - 9 = 4. Dopisujesz 7 i dzielisz przez 9. 47 : 9 = 5 r 2. 5 zapisujesz nad jednościami. Iloczyn 5 x 9 = 45 odejmujesz. Dzielenie zostało zakończone. 3 mniejsze od 8 (czytamy 3 jest mniejsze od 8) więc 32 : 8 = 4. 32 - 32 = 0. Spisujemy 8, 8 : 8 = 1. 8 - 8 = 0. Spisujemy 5, 5 : 8 = 0 r 5. 5 - 5 = 0

Część zapisu na szarym polu praktycznie możesz opuścić.

3285 : 8 = 410 r 5

Sprawdzenie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Dodajesz resztę. 2 mniejsze od 5, 27 : 5 = 5 r 2. 27 - 5 x 5 = 27 - 25 = 2. Spisujesz 0, 20 : 5 = 4. 20 - 5 x 4 = 20 - 20 = 0. Powinieneś spisać 0, ale 0 : 5 = 0, więc od razu wpisujesz 0. Spisujesz 3, 3 : 5 = 0 r 3. Wpisujesz 0.

Zadanie 1

Oblicz sposobem pisemnym 5082 : 6

Rozwiązanie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. 5 mniejsze od 6, dzielę 50 : 6 = 8 r 2. 50 - 8 x 6 = 50 - 48 = 2. 28 : 6 = 4 r 4. 28 - 4 x 6 = 28 - 24 = 4. 42 : 6 = 7. 42 = 6 x 7 = 42 - 42 = 0.

Zadanie 2

Rozwiąż równanie x · 9 = 4275

Rozwiązanie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Aby obliczyć nieznany czynnik, dzielę iloczyn przez czynnik znany. 4 mniejsze od 9, 42 : 9 = 4 r 6. 42 - 4 x 9 = 42 - 36 = 6. 67 : 9 = 7 r 4. 67 - 7 x 9 = 67 - 63 = 4. 45 : 9 = 5. 45 - 5 x 9 = 45 - 45 = 0.

Odp.:

Szukana liczba x wynosi 475.

Zadanie 3

W sadzie posadzono 315 jabłoni w siedmiu jednakowych rzędach. Ile drzewek jabłoni było w każdym rzędzie?

Rozwiązanie

Aby obliczyć liczbę drzewek w rzędzie, dzielisz ilość wszystkich drzewek przez 7, czyli liczbę rzędów.

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Sprawdzam w pamięci: 45 x 7 = (40 + 5) x 7 = 40 x 7 + 5 x 7 = 280 + 35 = 315

Odp.:

W każdym rzędzie było 45 jabłoni.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.