Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie sposobem pisemnym wykonujesz od strony lewej, czyli zaczynasz od najwyższego rzędu. Wynik zapisujesz nad dzielną (oddzielasz iloraz i dzielną kreską).

Przykład

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. 5 setek dzielisz przez 4, 5 : 4 = 1 r 1. 1 zapisujesz nad setkami. Iloczyn 1 x 4 = 4 podpisujesz pod 5 i odejmujesz 5 - 4 = 1 (setka czyli 10 dziesiątek). Dopisujesz cyfrę dziesiątek (4) i dzielisz przez 4. 14 : 4 = 3 r 2. 3 zapisujesz nad kreską (w rzędzie dziesiątek). Ilozcyn 3 x 4 = 12 odejmujesz, 14 - 12 = 2 dziesiątki. Dopisujesz cyfrę jedności (8) i dzielisz przez 4. 28 : 4 = 7. 7 zapisujesz nad kreską (w rzędzie jedności). Iloczyn 7 x 4 = 28 odejmujesz, 28 - 28 = 0. Dzielenie zostało zakończone. Ponieważ 2 mniejsze od 9, więc dzielisz 28 setek przez 9. 28 : 9 = 3 r 1. 3 zapisujesz nad setkami, iloczyn 3 x 9 = 27 podpisujesz pod 28 i odejmujesz 28 - 27 = 1 (setka). Dopisujesz 3 i dzielisz przez 9. 13 : 9 = 1 r 4. 1 zapisujesz nad dziesiątkami. Iloczyn 1 x 9 = 9 odejmujesz: 13 - 9 = 4. Dopisujesz 7 i dzielisz przez 9. 47 : 9 = 5 r 2. 5 zapisujesz nad jednościami. Iloczyn 5 x 9 = 45 odejmujesz. Dzielenie zostało zakończone. 3 mniejsze od 8 (czytamy 3 jest mniejsze od 8) więc 32 : 8 = 4. 32 - 32 = 0. Spisujemy 8, 8 : 8 = 1. 8 - 8 = 0. Spisujemy 5, 5 : 8 = 0 r 5. 5 - 5 = 0

Część zapisu na szarym polu praktycznie możesz opuścić.

3285 : 8 = 410 r 5

Sprawdzenie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Dodajesz resztę. 2 mniejsze od 5, 27 : 5 = 5 r 2. 27 - 5 x 5 = 27 - 25 = 2. Spisujesz 0, 20 : 5 = 4. 20 - 5 x 4 = 20 - 20 = 0. Powinieneś spisać 0, ale 0 : 5 = 0, więc od razu wpisujesz 0. Spisujesz 3, 3 : 5 = 0 r 3. Wpisujesz 0.

Zadanie 1

Oblicz sposobem pisemnym 5082 : 6

Rozwiązanie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. 5 mniejsze od 6, dzielę 50 : 6 = 8 r 2. 50 - 8 x 6 = 50 - 48 = 2. 28 : 6 = 4 r 4. 28 - 4 x 6 = 28 - 24 = 4. 42 : 6 = 7. 42 = 6 x 7 = 42 - 42 = 0.

Zadanie 2

Rozwiąż równanie x · 9 = 4275

Rozwiązanie

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Aby obliczyć nieznany czynnik, dzielę iloczyn przez czynnik znany. 4 mniejsze od 9, 42 : 9 = 4 r 6. 42 - 4 x 9 = 42 - 36 = 6. 67 : 9 = 7 r 4. 67 - 7 x 9 = 67 - 63 = 4. 45 : 9 = 5. 45 - 5 x 9 = 45 - 45 = 0.

Odp.:

Szukana liczba x wynosi 475.

Zadanie 3

W sadzie posadzono 315 jabłoni w siedmiu jednakowych rzędach. Ile drzewek jabłoni było w każdym rzędzie?

Rozwiązanie

Aby obliczyć liczbę drzewek w rzędzie, dzielisz ilość wszystkich drzewek przez 7, czyli liczbę rzędów.

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe. Sprawdzam w pamięci: 45 x 7 = (40 + 5) x 7 = 40 x 7 + 5 x 7 = 280 + 35 = 315

Odp.:

W każdym rzędzie było 45 jabłoni.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.