Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Na wstępie pokażę, jak wykonać pisemne mnożenie przez liczbę dwucyfrową, w której druga cyfra (cyfra jedności) jest różna od zera.

Przykład

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Najpierw mnożysz w znany sposób 324 x 7 = 2268. Następnie mnożysz 324 przez 2 dziesiątki. 4 x 2 = 8 dziesiątek, 8 zapisujesz pod dziesiątkami. W rzędzie jedności wpisujesz 0 (bo mnożyłeś przez 20). 2 x 2 = 4 setki, 4 zapisujesz pod setkami. 3 x 2 = 6 tysięcy, zapisujesz w rzędzie tysięcy. Wyniki mnożenia dodajesz. Iloczyn 324 x 27. Wynik z mnożenia przez 7. Wynik z mnożenia przez 80 (mnożysz przez 8, zero dopisujesz).

Mnożenie przez liczby trzycyfrowe różni się od poprzednich przykładów tylko tym, że sumujesz wyniki trzech iloczynów.

Przykład

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Wynik z mnożenia 762 przez 4. Wynik z mnożenia 762 przez 30. Wynik z mnożenia 762 przez 100. Wynik z mnożenia 432 przez 3 jedności. Wynik z mnożenia 432 przez 2 dziesiątki. Wynik z mnożenia 432 przez 2 setki.

UWAGA: Wyróżnione w zapisie zera można pominąć.

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Tak wygląda zapis, jeżeli pominąłeś zera.

Pamiętaj

Jeśli mnożysz przez cyfrę jedności - rozpoczynasz zapis pod jednościami, jeśli mnożysz przez cyfrę dziesiątek - rozpoczynasz zapis pod dziesiątkami, jeśli przez cyfrę setek - rozpoczynasz zapis pod setkami.

Jeżeli czynniki zakończone są zerami, pamiętaj o ułatwieniach, o których pisałam w poprzednim rozdziale!

Przykład

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Nie zapisuj ... lecz tak ... Wynik z mnożenia 348 przez 2. Wynik z mnożenia 348 przez 7. Spisujesz 2 zera z drugiego czynnika. 3 zera, które dopisujesz do wyniku. Mnożysz przez 5, więc rozpoczynasz zapisywanie wyniku pod 5. Mnożysz przez 1, więc rozpoczynasz pod 1. Wynik z mnożenia 819 przez 3. Wynik z mnożenia 819 przez 4 (rozpoczynasz pisanie pod setkami!)

Zwróć uwagę, że opuszczono mnożenie przez 0 dziesiątek (wynik 819 · 0 = 0).

Nie wykonujemy mnożenia przez wewnętrzne zera.

Przykład

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Wynik z mnożenia 4036 przez 9. Wynik z mnożenia 4036 przez 2 (tysiące, więc zapis rozpoczynasz pod tysiącami).

Zadanie 1

Oblicz

a) 252

b) 703

Rozwiązanie

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Obliczam w pamięci: 70 x 70 = 7 x 7 x 10 x 10 = 49 x 100 = 4900.

Zadanie 2

Oblicz, z ilu minut składa się tydzień.

Rozwiązanie

Najpierw musisz obliczyć, ile minut jest w jednym dniu.

Ponieważ 1 godz. = 60 min   1 dzień = 24 godz.

więc w ciągu jednego dnia jest 24 ·60 minut.

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Tyle jest minut w ciągu 1 dnia.

1 tydzień = 7 dni

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Tyle jest minut w ciągu tygodnia.

Odp.:

Tydzień składa się z 10 080 minut.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.