Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zadania tekstowe na obliczanie pola trójkąta, równoległoboku, trapezu i koła

Opracowanie

Podręczniki (1)