Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum - 23.04.2020

Zapraszamy do wspólnej powtórki! W tym artykule znajdziecie przygotowany przez nas zestaw opracowań, testów i fiszek. Materiały są dopasowane do Zdalnych Lekcji MEN. 

Zdalne lekcje - liceum - 23.04.2020
Trudno to wszystko wyważyć... / fot. 123rf

Zdalne lekcje - liceum - 23.04.2020 – czwartek

Klasa 1 (nowy system – ukończona 8 klasa szkoły podstawowej) – Język niemiecki

Temat: Freizeit – mój czas wolny. Poznam i utrwalę słownictwo związane z czasem wolnym. Będę umiał nazwać wybrane aktywności oraz nauczę się, jak opisać własne hobby.

Przeczytaj opracowanie "Co robisz zazwyczaj w wolnym czasie? Jakie jest twoje hobby?"

Klasa 1 (nowy system – ukończona 8 klasa szkoły podstawowej) – Historia

Temat: Kryzys monarchii piastowskiej. Dowiem się, na czym polegał kryzys monarchii piastowskiej po śmierci Bolesława Chrobrego oraz jak doszło do odbudowy państwowości.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 1 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Język polski

Temat: Rozrachunek ze światem w wierszu „Testament mój” J. Słowackiego. Poznam i dokonam analizy wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój".

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 1 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Historia

Temat: Europa i świat w okresie międzywojennym (lekcja powtórzeniowa). Przypomnę sobie najistotniejsze wydarzenia i sylwetki z okresu międzywojennego.

Powtórz wiadomości z działu "Europa i świat w latach 1918-1939"

Klasa 2 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum -poziom rozszerzony) – Historia

Temat: Na pastwie mocarstw: sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Poznam przebieg wojny o sukcesję polską oraz proces stopniowego zaniku polskiej suwerenności. Uzyskam wiedzę na temat formowania się stronnictw politycznych.

Powtórz wiadomości z działu "Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej"

Klasa 2 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Historia i społeczeństwo

Temat: Upadek I Rzeczypospolitej. Powstanie kościuszkowskie. Zapoznam się z przebiegiem upadku I RP ze szczególnym naciskiem na aspekt militarny.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 2 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum - poziom rozszerzony) – Geografia

Temat: Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce. Nauczę się: wyjaśniać pojęcia: hydrosfera, wody powierzchniowe i podziemne, reżim rzeki, wody mineralne, uzdrowisko; opisywać zlewiska i dorzecza obszaru Polski; opisywać typy występujących u nas jezior i wskazywać je na mapie; wyróżniać rodzaje wód podziemnych w Polsce; podawać przykłady wykorzystania wody przez człowieka.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Wody podziemne"

Klasa 2 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Matematyka

Temat: Ciąg arytmetyczny. Na tej lekcji poznam definicję i własności ciągu arytmetycznego. 

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 3 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum - poziom rozszerzony) – Historia

Temat: Walka o kształt polityczny państwa polskiego. Konstytucja marcowa. Poznam przebieg formowania się powojennej sceny politycznej oraz okoliczności uchwalenia i założenia konstytucji marcowej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 3 (stary system – ukończona 3 klasa gimnazjum) – Historia i społeczeństwa

Temat: Kolonializm w XIX wieku. Zapoznam się z przebiegiem i konsekwencjami procesu kolonizacyjnego w XIX wieku - u szczytu dominacji europejskiej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły