Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 5 - luty

Przygotowaliśmy dla was zestawienie opracowań, testów i fiszek dopasowane do Zdalnych Lekcji, które znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji. Warto zrobić sobie powtórkę z tego materiału. Dla uczniów klasy V.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 5 - luty
Warto zrobić sobie powtórkę / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 5 – Matematyka

Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji powtórzę jak zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne. Poćwiczę zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Zapisywanie ułamków (na poziomie ucznia klasy 5)"

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji nauczę się porządkować i porównywać ułamki dziesiętne.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni"

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji nauczę się dodawać ułamki dziesiętne. Poćwiczę dodawanie liczb dziesiętnych w pamięci. Dowiem się, w jaki sposób dodawać ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Na tej lekcji nauczę się odejmować ułamki dziesiętne. Poćwiczę odejmowanie liczb dziesiętnych w pamięci. Dowiem się, w jaki sposób odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych"

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000. Rozwiążę zadania utrwalające zdobyte umiejętności mnożenia ułamków dziesiętnych.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000. Rozwiążę zadania utrwalające zdobyte umiejętności dzielenia ułamków dziesiętnych.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych"

Klasa 5 – Język polski

Temat: To prawda, że każdy jest Odyseuszem, co zmierza do swojej Itaki. Poznam historię Odyseusza, jako wzoru dla własnych „wędrówek przez życie”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Przygody Odyseusza (J. Parandowski)"

Klasa 5 – Język angielski

Temat: Say no to bullying. Dowiem się, czym jest „bullying”. Poznam metody na przeciwstawienie się temu zjawisku.

Przeczytaj opracowanie i poucz się słówek w temacie "Problemy nastolatków - dręczenie"

Klasa 5 – Historia

Temat: Początki państwa polskiego. Chrzest Polski. Będę umiał/umiała zlokalizować na mapie obszar państwa Polan oraz terytorium państwa Mieszka I. Dowiem się, jakie były najważniejsze przyczyny i skutki chrztu Polski.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Powstanie państwa polskiego"

Temat: Polska Bolesława Chrobrego. Zrozumiem okoliczności koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego. Zrozumiem znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej. Poznam przebieg wyprawy misyjnej biskupa Wojciecha.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Polska za Bolesława Chrobrego"

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. Poznam przyczyny sporu między Bolesławem a Zbigniewem i będę umiał/umiała wyjaśnić, jaki był jego finał. Dowiem się, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego. Nauczę się przedstawiać założenia i skutki ustawy sukcesyjnej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Polska w czasach Bolesława Krzywoustego"

Klasa 5 – Geografia

Temat: Tajga i tundra. Na tej lekcji nauczę się opisywać warunki klimatyczne, w jakich powstaje tundra; wykazywać istnienie związku między klimatem a krajobrazem tundry; wskazywać na mapie świata obszary, na których występuje tundra.

Przeczytaj opracowanie "Strefowy układ krajobrazów i klimatów na świecie"

Klasa 5 – Biologia

Temat: Tkanki roślinne – twórcza i okrywająca. Rozpoznaję tkanki roślinne; wskazuję ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca).

Temat: Tkanki roślinne – miękiszowa, przewodząca i wzmacniająca. Rozpoznaję tkanki roślinne; wskazuję ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji (tkanka miękiszowa, przewodząca, wzmacniająca).

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Tkankowa budowa organizmów"

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły