Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cechy populacji

Liczebność

Liczebność to ilość osobników w danej populacji. W praktyce częściej bada się zagęszczenie, czyli ilość przypadającą na jednostkę powierzchni. Pozwala to porównywać populacje zamieszkujące siedliska o różnej wielkości.

Liczebność populacji wynika z:

- rozrodczości, czyli liczby nowo urodzonych osobników w określonym czasie w przeliczeniu na określoną liczbę osobników populacji np. 100 albo 1000 sztuk

- śmiertelności, czyli podobnie przeliczonej liczby osobników umierających

- migracji, dzielących się na imigracje, czyli liczbę osobników przybywających z innych terenów i emigracje, czyli liczbę osobników opuszczających dotychczasowe siedlisko.

Wpływ środowiska ogranicza ilość osobników - rozrodczość populacji nie osiąga maksymalnej, możliwej dla danego gatunku wartości, również śmiertelność jest znacznie wyższa, niż wynikałoby to z naturalnej długości życia osobników. Mają na to wpływ zarówno czynniki biotyczne (drapieżniki, pasożyty, konkurenci), jak i abiotyczne (gwałtowny spadek temperatury, susza, powódź).

Zespół biotycznych i abiotycznych czynników, które ograniczają wzrost liczebności populacji, nazywamy oporem środowiska.

Opór środowiska powoduje, że tempo wzrostu liczebności populacji ma charakter ograniczony. Liczebność populacji osiąga zazwyczaj wartość tuż poniżej pojemności środowiska. Możliwe są dalsze nieregularne, drobne wahania liczebności, zwane fluktuacjami, nie mają one jednak żadnej trwałej tendencji i zasadniczo liczebność populacji nie zmienia się.

Wyjątkowo zdarza się, że populację cechuje nieograniczone tempo wzrostu, ilość osobników rośnie wykładniczo i znacznie przekracza pojemność środowiska, powodując jego degradację. Takie tempo wzrostu jest charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Pojemność środowiska to maksymalna ilość osobników, która może występować w danym środowisku bez naruszania jego równowagi.

Typy wzrostu liczebności populacji. Liczba osobników, czas, pojemność środowiska. Naturalny wzrost liczebności populacji hamowany przez opór środowiska. Wykładniczy wzrost liczebności populacji, charakterystyczny dla populacji ludzkiej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.