Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cechy populacji

Struktura wiekowa

Struktura wiekowa obrazuje stosunki ilościowe pomiędzy osobnikami w różnym wieku. W najprostszej postaci populację dzieli się na trzy kategorie wiekowe: osobniki młode, dorosłe (zdolne do reprodukcji) i stare. Udział poszczególnych grup wiekowych wskazuje na dalsze losy populacji:

- populacja rozwijająca się cechuje się dużą ilością osobników młodych; liczebność tej populacji będzie się zwiększać

- populacja ustabilizowana, w której udział poszczególnych grup wiekowych jest stały, a jej liczebność nie zmienia się

- populacja wymierająca, w której liczba osobników młodych jest mniejsza niż dorosłych, a liczebność będzie się zmniejszać.

Piramidy wiekowe. Osobniki: stare, dojrzałe, młode. Populacja ustabilizowana, populacja rozwijająca się, populacja wymierająca.

Przy dokładnej analizie struktury wiekowej należy brać pod uwagę strategię rozrodczą gatunku:

- większość organizmów wydaje na świat ogromną liczbę potomstwa, z którego do okresu dojrzałego dożywają tylko nieliczne - jest to tzw. strategia typu „r”, np. większość ryb, mięczaki, rośliny

- zwierzęta, które cechuje opieka nad potomstwem wydają na świat niewielką ilość młodych, za to zdecydowana większość dożywa do okresu rozrodczego i giną dopiero jako osobniki stare - jest to strategia typu „K”, charakterystyczna np. dla słoni, bocianów oraz człowieka

- wiele organizmów stosuje strategie pośrednie.

Strategię rozrodczą można zilustrować za pomocą krzywej przeżywania:

Krzywa przeżywania organizmów. % przeżywających osobników, wiek organizmów. Gatunki strategii r, gatunki strategii K, gatunki strategii pośredniej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.