Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cechy populacji

Struktura płciowa

Ilustruje wzajemny stosunek samic i samców. Proporcja ta nie zawsze wynosi 1:1 - zależy to od gatunku, czasem też od czynników zewnętrznych - np. u niektórych zwierząt w czasie niekorzystnych warunków rodzi się więcej samców niż samic, co ogranicza liczebność populacji.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.