Wybierz dział

Geografia elektoralna

Geografia elektoralna

Geografia elektoralna (wyborcza) jest stosunkowo nowym działem geografii. Zajmuje się przestrzennym zróżnicowaniem zachowań wyborców, preferencjami wyborczymi, frekwencją wyborczą i innymi zagadnieniami związanymi z zachowaniami wyborczymi na określonym obszarze. Związana jest z socjologią, historią i naukami politycznymi.

Na świecie dominują dwa rodzaje systemów głosowania:

System proporcjonalny - partie polityczne i komitety wyborcze zdobywają liczbę mandatów proporcjonalną do ilości uzyskanych głosów. System ten stosowany jest w większości krajów europejskich. Aby zapobiec nadmiernemu rozdrobnieniu, stosuje się tzw. próg wyborczy ograniczający dostęp mniejszych komitetów wyborczych, które uzyskały małą ilość głosów. W Polsce system pro porcjonalny funkcjonuje podczas wyborów do Sejmu oraz w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i rad gmin liczących ponad 20 tys. mieszkańców.

System większościowy - system, w którym mandat zdobywa kandydat lub kandydaci uzyskujący największą ilość głosów. Rozpowszechniony jest w krajach anglosaskich oraz Francji. W Polsce stosowany jest w wyborach do Senatu.

System mieszany - część mandatów obsadzana jest w systemie proporcjonalnym a część w większościowym. Tego rodzaju system występuje we Włoszech, Niemczech i Nowej Zelandii.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.