Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gleby astrefowe

Gleby astrefowe

Oprócz gleb strefowych znajdują się na Ziemi gleby, których występowanie nie jest uzależnione bezpośrednio od strefy klimatycznej. W ich przypadku głównym czynnikiem glebotwórczym jest rodzaj skały macierzystej, stosunki wodne lub ukształtowanie powierzchni.

Przykłady gleb astrefowych:

- rędziny - powstają na skałach węglanowych i siarczanowych (wapieniu, kredzie, gipsie). Są glebami żyznymi, zasobnymi w próchnicę, o lekko zasadowym odczynie;

- czarne ziemie - są to gleby pobagienne, powstałe na odwodnionych osadach bagiennych lub jeziornych. Posiadają gruby poziom próchniczy i w związku z tym są bardzo żyzne;

- gleby wulkaniczne - rozwijają się na skałach pochodzenia wulkanicznego (tufach, popiołach i skałach magmowych wylewnych);

- gleby bagienne - tworzą się w warunkach nadmiernej wilgotności, przy udziale roślinności bagiennej. Podobnie jak w glebach tundrowych występuje w nich poziom glejowy. Jedną z odmian gleb bagiennych są gleby torfowe. Po ich osuszeniu powstają gleby murszowe;

- mady - tworzą się w dolinach i deltach rzecznych. Skałą macierzystą są dla nich namuły rzeczne. Przeważnie są żyzne;

- gleby górskie - są to gleby inicjalne, w początkowym stadium rozwoju. Zimny klimat i duże stromości nie sprzyjają tworzeniu się gleby. Zawierają duże ilości rumoszu skalnego i praktycznie nie zawierają próchnicy;

- gleby antropogeniczne - powstałe na skutek bezpośredniego lub pośredniego wpływu człowieka. Są to gleby przekształcone przez przemysł lub osadnictwo a także gleby, których skład i struktura została zmieniona przez zabiegi agrotechniczne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.