Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Klasyfikacja źródeł

Klasyfikacja źródeł

Źródło to naturalny, punktowy wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu.

Wypływ wody podziemnej na powierzchnię nie musi być punktowy. Niekiedy woda podziemna wypływa powierzchniowo tworząc bagno o niewielkich rozmiarach. Jest to młaka.

Wyróżniamy źródła:

- szczelinowe - wypływające ze szczelin skalnych. Specyficznym rodzajem źródła szczelinowego jest wywierzysko, czyli bardzo obfite źródło na obszarze krasowym, tzn. zbudowanym z wapieni, gipsów lub dolomitów;

- warstwowe - wypływające z dolnej części warstwy wodonośnej znajdującej się nad warstwą nieprzepuszczalną;

- uskokowe - wypływające przez uskok tektoniczny.

Ze względu na stosunek do rzeźby terenu wyróżniamy źródła:

- dolinne - występujące w miejscu, gdzie dno doliny styka się ze zwierciadłem wody gruntowej;

- grzbietowe - znajdujące się na grzbietach górskich;

- stokowe lub zboczowe - wypływające ze stoku górskiego lub zbocza dolinnego;

- terasowe - występujące na terasach rzecznych;

- klifowe - znajdujące się u podnóża klifu morskiego.

Ze względu na sposób wypływu wody źródła dzieli się na:

- zstępujące - gdy woda wypływa swobodnie pod wpływem grawitacji;

- wstępujące - gdy woda wypływa wskutek działania ciśnienia hydrostatycznego;

- przelewowe - gdy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się poziom wody podziemnej aż do momentu przelania się i swobodnego grawitacyjnego wypłynięcia na powierzchnię.

Źródła można także podzielić ze względu na charakter skały, z której wypływa woda:

- zwietrzelinowe - wypływające z pokrywy zwietrzelinowej. Jeśli pokrywa ta składa się z dużych okruchów źródło takie określane jest jako rumoszowe;

- skalne - gdy woda wypływa z niezwietrzałej skały litej;

- osuwiskowe - wypływające z jęzora lub niszy osuwiska;

- sandrowe - znajdujące się na stożkach sandrowych;

- morenowe - wypływające z gliniastych utworów morenowych.

Rodzaje źródeł. Źródło szczelinowe, źródło warstwowe, źródło dolinne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.