Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pionowy rozkład temperatury powietrza

Pionowy rozkład temperatury powietrza

Spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości jest wywołany przez spadek ciśnienia atmosferycznego. Jeżeli jest inaczej, oznacza to, że muszą zachodzić w tej warstwie jakieś procesy egzotermiczne, tzn. wydzielające ciepło. We wszystkich pauzach temperatura jest stała, gdyż są one cienkimi warstwami przejściowymi między zasadniczymi warstwami atmosfery.

Tabela obrazująca pionowe zmiany temperatury w poszczególnych warstwach oraz ich przyczyny

Warstwa Zmiany temperatury powietrza Przyczyny zmian temperatury powietrza
troposfera spadek średnio o 0,6°C na 100 m wysokości spadek ciśnienia
tropopauza - 80°C w strefie międzyzwrotnikowej od - 45°C do - 65°C nad biegunami warstwa przejściowa
stratosfera w części dolnej stała - 55°C, w ozonosferze wzrost do 0°C wzrost powoduje proces tworzenia się i rozpadania ozonu
stratopauza stała 0°C warstwa przejściowa
mezosfera spadek do - 90°C spadek ciśnienia
mezopauza stała - 90°C warstwa przejściowa
termosfera wzrost do 1000°C pochłanianie promieniowania słonecznego przez gazy
Wykres zmian temperatury powietrza w zależności od wysokości.

Średni spadek temperatury powietrza w troposferze wynosi 0,6°C co 100 m wysokości. W rzeczywistości jednak spadek ten zależy od wilgotności powietrza. W powietrzu wilgotnym wynosi on właśnie 0,6°C co 100 m wysokości (lub nawet mniej), w powietrzu suchym natomiast 1°C/100 m.

W troposferze występuje okresowo zjawisko inwersji temperatury powietrza. Jest to zjawisko wzrostu temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości. Inwersja może mieć miejsce wówczas, gdy nie zachodzą w troposferze ruchy pionowe powietrza.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.