Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problemy rozwoju wielkich miast

Problemy rozwoju wielkich miast

Największe zespoły miejskie świata

Zespół miejski Państwo Rok Liczba ludności zespołu miejskiego w mln
Czunking Chiny 2004 31,4
Seul Korea 2000 21,4
Nowy Jork Stany Zjednoczone 2003 18,6
Sao Paulo Brazylia 2003 18,6
Meksyk Meksyk 2002 18,3
Bombaj Indie 2001 16,4
Szanghaj Chiny 2004 13,5
Los Angeles Stany Zjednoczone 2003 12,8
Kalkuta 2001 13,2
Delhi Indie 2001 12,8
Tokio Japonia 2004 12,4
Dżakarta Indonezja 2003 12,3
Karaczi Pakistan 2000 11,8
Teheran Iran 2002 11,7
Pekin Chiny 2004 11,6
Buenos Aires Argentyna 2004 11,5
Rio de Janeiro Brazylia 2003 11,2
Kair Egipt 2003 10,8
Czengtu Chiny 2004 10,6
Dakka Bangladesz 2001 10,4
Moskwa Rosja 2002 10,4
Manila Filipiny 2003 10,4

Skupienie ogromnej liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze nieuchronnie prowadzi do powstania wielu problemów. Najważniejszymi z nich są:

1. Ogromna degradacja środowiska przejawiająca się poprzez:

- zanieczyszczenie powietrza przez istniejący w miastach przemysł, paleniska domowe oraz pojazdy spalinowe. Okresowo w czasie bezwietrznej pogody może to prowadzić do powstania niebezpiecznego smogu;

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych przez ścieki komunalne i przemysłowe;

- problem składowania odpadów komunalnych;

- hałas komunikacyjny i przemysłowy.

2. Problemy komunikacyjne - częściowo rozwiązywane poprzez budowę metra lub kolei naziemnej.

3. Problem zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków systemami kanalizacyjnymi.

4. Problemy mieszkaniowe - wynikają z deficytu terenów budowlanych i zwiększających się kosztów budowy.

5. Wzrost przestępczości związany z bezrobociem i brakiem więzi społecznych.

6. Tworzenie się dzielnic nędzy wokół niektórych miast.

Najludniejsze miasta świata.

W wielu krajach, aby uniknąć nadmiernego rozrostu miast, prowadzi się tzw. deglomerację, czyli planową działalność mającą na celu rozpraszanie osadnictwa. Deglomeracja może być czynna lub bierna.

Deglomeracja czynna najczęściej jest nieskuteczna. Wykorzystuje się tu środki ekonomiczne i administracyjne, takie jak: przenoszenie zakładów przemysłowych poza teren aglomeracji, podnoszenie podatków i cen działek budowlanych, ostre wymogi w zakresie ochrony środowiska lub zakaz meldowania na stałe nowo przybyłych osób.

Dużo skuteczniejsza jest deglomeracja bierna, polegająca na działaniach sprzyjających lokowaniu nowych zakładów przemysłowych na peryferiach lub nawet poza obrębem aglomeracji. Mogą temu służyć pewne instrumenty ekonomiczne: zwolnienia podatkowe, niższe ceny budowy itp.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.