Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rodzaje ustrojów rzecznych

Rodzaje ustrojów rzecznych

Zasilanie rzek w wodę uzależnione jest głównie od klimatu. Ma na nie wpływ również budowa geologiczna, rzeźba terenu i rodzaj roślinności. Rzeki zasilane są przez wodę opadową, podziemną i roztopową (z topnienia śniegu i lodowców). Wielkość przepływu rzeki określana jest w m3/s lub km3/rok. Okresowe zmiany wielkości zasilania są przyczyną wahania stanów wody w rzece. W klimacie suchym lub okresowo suchym niektóre rzeki wysychają. Z tego powodu można rzeki podzielić na:

- stałe - rzeki płynące przez cały rok,

- okresowe - rzeki wysychające podczas pory suchej,

- epizodyczne (sporadyczne) - rzeki płynące przeważnie na obszarach pustynnych po gwałtownych, obfitych opadach deszczu.

Analizując zmiany stanów wody, okresy zlodzenia i rodzaj zasilania rzeki na podstawie wieloletnich obserwacji określono tzw. ustroje (reżimy) rzeczne:

- deszczowy równikowy - bardzo duże przepływy przez cały rok (Amazonka, Kongo, Orinoko);

- deszczowy podrównikowy - wysoki poziom wody podczas pory deszczowej, niski w czasie pory suchej (Niger);

- deszczowy monsunowy - maksymalne przepływy w czasie monsunu letniego (Jangcy, Brahmaputra);

- deszczowy podzwrotnikowy (śródziemnomorski) - największe przepływy w zimie (Tyber);

- deszczowy oceaniczny - występuje w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Charakteryzuje się dużymi, wyrównanymi przepływami. Ze względu na większe parowanie, nieco niższe stany wody występują w lecie (Tamiza, Loara);

- deszczowo-śnieżny - dwa razy w ciągu roku występują wezbrania. Na wiosnę jest to maksimum roztopowe, a w lecie maksimum opadowe (Wisła, Odra);

- śnieżno-deszczowy - maksymalny przepływ notowany jest w lecie. Większość wody pochodzi z roztopów, a część z letnich opadów deszczu (Jenisej, Jukon);

- lodowcowy - największy przepływ występuje w lecie, podczas intensywnego topnienia lodowca (rzeki alpejskie - Inn, Lech).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rodzaje ustrojów rzecznych

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.