Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Złoża mineralne

Złoża mineralne

Funkcjonowanie cywilizacji ludzkiej nie byłoby możliwe bez wykorzystywania zasobów naturalnych.

Zasoby naturalne to wszelkie dobra możliwe do wykorzystania przez człowieka.

Można je podzielić na:

- zasoby stałe - takie, na które człowiek nie ma żadnego wpływu (energia słoneczna, energia przyciągania ziemskiego),

- zasoby odnawialne - takie, które pomimo wykorzystania przez człowieka mogą się odnawiać (powietrze, woda, gleba, roślinność),

- zasoby nieodnawialne - takie, które nie mogą odnowić się w perspektywie trwania cywilizacji ludzkiej (bogactwa mineralne).

Procesy geologiczne prowadzą do nagromadzenia się użytecznych minerałów na niektórych obszarach.

Złoże mineralne to naturalne nagromadzenie użytecznych minerałów w ilości umożliwiającej opłacalną eksploatację.

W zależności od sposobu powstania wyróżniamy złoża:

a) pochodzenia magmowego - powstają podczas krystalizacji magmy lub roztworów towarzyszących magmie

- złoża magmowe tworzą się w wyniku koncentracji niektórych składników w czasie krzepnięcia magmy (rudy żelaza - magnetyt, hematyt, rudy niklu, tytanu, miedzi),

- złoża pomagmowe powstają w wyniku krystalizacji resztek magmy przy udziale gazów i roztworów towarzyszących magmie (rudy cyny, wolframu, cynku i ołowiu, kwarcu, barytu, kamieni szlachetnych),

- złoża pochodzenia wulkanicznego powstają w trakcie erupcji wulkanów (bazalt, andezyt, tufy, siarka rodzima);

b) pochodzenia metamorficznego - powstają podczas procesu przeobrażania skał (grafit, azbest, szmergiel)

- złoża metamorficzne to po prostu użyteczne skały metamorficzne,

- złoża zmetamorfizowane to przeobrażone pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia wcześniej istniejące inne typy złóż;

c) pochodzenia osadowego - powstają w wyniku procesów prowadzących do powstawania skał osadowych.

- złoża wietrzeniowe powstają wskutek rozpadu i rozkładu skał (kaolinit, boksyt),

- złoża okruchowe tworzą się przez nagromadzenie okruchów (złoto, platyna),

- złoża ewaporacyjne powstają w wysychających zbiornikach wodnych, głównie morskich (anhydryt, gips, sól kamienna),

- złoża organogeniczne tworzą się z obumarłych szczątków organicznych (węgle, ropa naftowa, gaz ziemny, wapień).

W zależności od sposobów wykorzystania złoża mineralne podzielono na:

- energetyczne - złoża paliw kopalnych (węgle, ropa naftowa, gaz ziemny),

- chemiczne - będące surowcem dla przemysłu chemicznego (siarka, sól kamienna, fosforyty),

- metaliczne - rudy metali i metale rodzime,

- skalne - wykorzystywane w przemyśle mineralnym i budownictwie (piasek, glina, wapień, gips).

Złoża mineralne mogą występować w różnych formach. Są to pokłady, soczewki, gniazda, żyły, kopuły, słupy.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.