Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ruch egzekucyjny

Unia Lubelska

Przyczyny zawarcia unii realnej między Polską i Litwą:

- ruch egzekucyjny domagał się zacieśnienia unii,

- Litwa nie była w stanie samodzielnie przeciwstawić się Moskwie,

- szlachta litewska pragnęła uzyskać takie przywileje jak szlachta polska,

- ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów wraz z bezpotomną śmiercią Zygmunta Augusta.

Król i zwolennicy unii postanowili rozwiązać tę sprawę na sejmie w Lublinie w 1569 roku (mimo że obrady były burzliwe, unia została zawarta). 1 lipca 1569 roku obydwa państwa, Litwa i Polska, zostały połączone unią realną i utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Od tej pory Polska i Litwa miały:

Od tej pory Polska i Litwa miały:
wspólne osobne
 • król (wybierany wspólnie)
 • sejm
 • polityka zagraniczna
 • urzędy
 • skarb
 • wojsko

Skutki unii: Polska stała się państwem wielonarodowym, wielowyznaniowym, szlachta polska zaczęła przenosić się na wschód, nastąpiło wymieszanie elementów kultury polskiej z kulturą litewską i ukraińską.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ruch egzekucyjny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.