Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ruch egzekucyjny

Unia Lubelska

Przyczyny zawarcia unii realnej między Polską i Litwą:

- ruch egzekucyjny domagał się zacieśnienia unii,

- Litwa nie była w stanie samodzielnie przeciwstawić się Moskwie,

- szlachta litewska pragnęła uzyskać takie przywileje jak szlachta polska,

- ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów wraz z bezpotomną śmiercią Zygmunta Augusta.

Król i zwolennicy unii postanowili rozwiązać tę sprawę na sejmie w Lublinie w 1569 roku (mimo że obrady były burzliwe, unia została zawarta). 1 lipca 1569 roku obydwa państwa, Litwa i Polska, zostały połączone unią realną i utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Od tej pory Polska i Litwa miały:

Od tej pory Polska i Litwa miały:
wspólne osobne
 • król (wybierany wspólnie)
 • sejm
 • polityka zagraniczna
 • urzędy
 • skarb
 • wojsko

Skutki unii: Polska stała się państwem wielonarodowym, wielowyznaniowym, szlachta polska zaczęła przenosić się na wschód, nastąpiło wymieszanie elementów kultury polskiej z kulturą litewską i ukraińską.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ruch egzekucyjny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i Polska w XVI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.