Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytny Rzym - upadek cesarstwa rzymskiego

Starożytny Rzym - upadek cesarstwa rzymskiego

Przez pierwsze dwa wieki istnienia cesarstwa większość jego mieszkańców żyła w pokoju i dostatku. Sprzyjało to rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu prowincji rzymskich. Rzym zrezygnował z dalszych podbojów i prowadził politykę mającą na celu utrwalenie dotychczasowych zdobyczy.

Największy zasięg terytorialny osiągnęło imperium w II wieku naszej ery, za panowania cesarza Trajana. Obejmowało ono olbrzymi obszar w basenie Morza Śródziemnego. Na północy sięgało po Ren i Dunaj, na południu po wybrzeża północnej Afryki z Egiptem oraz Syrię i Palestynę na wschodzie.

W III wieku okres pokoju bezpowrotnie minął. Państwu rzymskiemu zaczęły zagrażać nadciągające od wschodu plemiona barbarzyńskie. Rzymianie musieli staczać z nimi ciężkie boje. W II połowie IV wieku nastąpiła dalsza fala wędrówek ludów: Gotów, Wandalów i Hunów. Barbarzyńcy wdzierali się na tereny imperium rzymskiego, grabiąc i pustosząc je straszliwie. Władcy rzymscy, bezsilni wobec najazdów plemion germańskich, pozwalali im osiedlać się w granicach państwa rzymskiego. Sytuacja Rzymu była bardzo trudna. Brakowało pieniędzy na utrzymanie licznej armii, coraz częściej dochodziło do walk o władzę cesarską, pogłębiał się kryzys gospodarczy. To wszystko przyczyniało się do osłabienia potężnego niegdyś imperium.

Konstantyn Wielki przekształcił dawną kolonię grecką Bizancjum w drugą stolicę cesarstwa i nazwano ją Konstantynopolem. Mimo dwóch stolic państwo było jedno. Jednak następcom Konstantyna Wielkiego było coraz trudniej zarządzać całym terytorium.

Sprawowanie władzy przez jedną osobę stawało się niemożliwe. W 395 roku cesarz Teodozjusz Wielki dokonał podziału państwa rzymskiego pomiędzy swoich synów na cesarstwo zachodniorzymskie i cesarstwo wschodniorzymskie.

W 476 roku wódz armii germańskiej Odoaker wtargnął do Rzymu, pozbawił tronu ostatniego cesarza rzymskiego i ogłosił się królem Italii. Cesarstwo zachodniorzymskie przestało istnieć.

395 rok (podział cesarstwa rzymskiego)
cesarstwo zachodniorzymskie cesarstwo wschodniorzymskie (cesarstwo bizantyjskie)
Rzym
476 - upadek
Bizancjum (Konstantynopol)
1453 rok - upadek

Najważniejsze informacje

Podział państwa rzymskiego: dokonał go cesarz Teodozjusz Wielki, który w 395 r. podzielił państwo na cesarstwo zachodniorzymskie (stolica - Rzym) i wschodniorzymskie (stolica - Bizancjum, stąd inna nazwa: cesarstwo bizantyjskie).

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego: w 476 r. Rzym został zaatakowany przez germańskie plemiona pod wodzą Odoakra, który pozbawił tronu ostatniego cesarza rzymskiego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.