Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytny Rzym - upadek cesarstwa rzymskiego

Starożytny Rzym - upadek cesarstwa rzymskiego

Przez pierwsze dwa wieki istnienia cesarstwa większość jego mieszkańców żyła w pokoju i dostatku. Sprzyjało to rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu prowincji rzymskich. Rzym zrezygnował z dalszych podbojów i prowadził politykę mającą na celu utrwalenie dotychczasowych zdobyczy.

Największy zasięg terytorialny osiągnęło imperium w II wieku naszej ery, za panowania cesarza Trajana. Obejmowało ono olbrzymi obszar w basenie Morza Śródziemnego. Na północy sięgało po Ren i Dunaj, na południu po wybrzeża północnej Afryki z Egiptem oraz Syrię i Palestynę na wschodzie.

W III wieku okres pokoju bezpowrotnie minął. Państwu rzymskiemu zaczęły zagrażać nadciągające od wschodu plemiona barbarzyńskie. Rzymianie musieli staczać z nimi ciężkie boje. W II połowie IV wieku nastąpiła dalsza fala wędrówek ludów: Gotów, Wandalów i Hunów. Barbarzyńcy wdzierali się na tereny imperium rzymskiego, grabiąc i pustosząc je straszliwie. Władcy rzymscy, bezsilni wobec najazdów plemion germańskich, pozwalali im osiedlać się w granicach państwa rzymskiego. Sytuacja Rzymu była bardzo trudna. Brakowało pieniędzy na utrzymanie licznej armii, coraz częściej dochodziło do walk o władzę cesarską, pogłębiał się kryzys gospodarczy. To wszystko przyczyniało się do osłabienia potężnego niegdyś imperium.

Konstantyn Wielki przekształcił dawną kolonię grecką Bizancjum w drugą stolicę cesarstwa i nazwano ją Konstantynopolem. Mimo dwóch stolic państwo było jedno. Jednak następcom Konstantyna Wielkiego było coraz trudniej zarządzać całym terytorium.

Sprawowanie władzy przez jedną osobę stawało się niemożliwe. W 395 roku cesarz Teodozjusz Wielki dokonał podziału państwa rzymskiego pomiędzy swoich synów na cesarstwo zachodniorzymskie i cesarstwo wschodniorzymskie.

W 476 roku wódz armii germańskiej Odoaker wtargnął do Rzymu, pozbawił tronu ostatniego cesarza rzymskiego i ogłosił się królem Italii. Cesarstwo zachodniorzymskie przestało istnieć.

395 rok (podział cesarstwa rzymskiego)
cesarstwo zachodniorzymskie cesarstwo wschodniorzymskie (cesarstwo bizantyjskie)
Rzym
476 - upadek
Bizancjum (Konstantynopol)
1453 rok - upadek

Najważniejsze informacje

Podział państwa rzymskiego: dokonał go cesarz Teodozjusz Wielki, który w 395 r. podzielił państwo na cesarstwo zachodniorzymskie (stolica - Rzym) i wschodniorzymskie (stolica - Bizancjum, stąd inna nazwa: cesarstwo bizantyjskie).

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego: w 476 r. Rzym został zaatakowany przez germańskie plemiona pod wodzą Odoakra, który pozbawił tronu ostatniego cesarza rzymskiego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.