Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Turcy Osmańscy w Europie

Unia polsko-węgierska (1440)

Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, sprawujący rządy w Polsce w imieniu małoletniego Władysława (syna Jagiełły), przyjął propozycję Węgrów dotyczącą osadzenia na tronie węgierskim Władysława Jagiellończyka. W 1440 roku zawarta została druga unia personalna z Węgrami - Władysław III został królem Węgier. Stało się to również za namową papieża, który chciał pozyskać Polskę dla swych planów przeciwko Turcji. Faktycznie władzę na Węgrzech sprawował Jan Hunyady, szlachcic siedmiogrodzki, wybitny wódz i polityk. Młody król węgierski zorganizował wyprawę przeciwko Turkom, zakończoną dziesięcioletnim rozejmem (1443 r.). Wkrótce, za namową papieża, obiecującego przysłać pomoc wojskową, Władysław zerwał rozejm z Turkami i przystąpił do wojny. Na czele niewielkiej i nieprzygotowanej do walki armii węgierskiej i małego oddziału rycerzy polskich wyruszył w kierunku Morza Czarnego. Obiecana pomoc nie nadeszła. Bitwa pod Warną (1444 r.) zakończyła się pogromem Węgrów. Zginął w niej król Władysław, któremu potem nadano przydomek Warneńczyk. Po śmierci Władysława unia z Węgrami została zerwana.

Ciała Władysława nie udało się odnaleźć po bitwie. W katedrze wawelskiej znajduje się wspaniały symboliczny sarkofag króla Władysława Warneńczyka.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Turcy Osmańscy w Europie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.