Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Kultura polska w X-XII wieku

Kultura polska w X-XII wieku

Państwa średniowiecznej Europy, choć różniły się bardzo pod względem politycznym, nie wytworzyły osobnej kultury narodowej. Podobne cechy posiadała kultura francuska, włoska, niemiecka oraz polska. Niewątpliwie wpływ na to miała wspólna religia - chrześcijaństwo w obrządku łacińskim i kościelna władza papieża. W powszechnym użyciu była łacina. W języku tym sporządzano dokumenty polityczne, pisano rozprawy naukowe, odprawiano nabożeństwa. Istniała więc jedność kulturalna (uniwersalizm kultury europejskiej).

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Polska uzyskała dostęp do kultury zachodnioeuropejskiej. Ważną rolę w rozpowszechnianiu tych wzorców w Polsce, jak również w tworzeniu kultury rodzimej odegrało duchowieństwo.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.