Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kultura polska w X-XII wieku

Kultura polska w X-XII wieku

Państwa średniowiecznej Europy, choć różniły się bardzo pod względem politycznym, nie wytworzyły osobnej kultury narodowej. Podobne cechy posiadała kultura francuska, włoska, niemiecka oraz polska. Niewątpliwie wpływ na to miała wspólna religia - chrześcijaństwo w obrządku łacińskim i kościelna władza papieża. W powszechnym użyciu była łacina. W języku tym sporządzano dokumenty polityczne, pisano rozprawy naukowe, odprawiano nabożeństwa. Istniała więc jedność kulturalna (uniwersalizm kultury europejskiej).

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Polska uzyskała dostęp do kultury zachodnioeuropejskiej. Ważną rolę w rozpowszechnianiu tych wzorców w Polsce, jak również w tworzeniu kultury rodzimej odegrało duchowieństwo.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.