Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska za Bolesława Chrobrego

Wojny polsko-niemieckie (1002-1018)

Niedługo po zjeździe w Gnieźnie zmarł cesarz Otton III. Z chwilą jego śmierci skończyły się przyjazne stosunki z Niemcami. Nowy cesarz Henryk II powrócił do dawnej polityki podbojów i zamierzał siłą opanować ziemie słowiańskie. Zamiary Henryka II postanowił uprzedzić książę Bolesław Chrobry, który w roku 1002 zajął Milsko, Miśnię i Łużyce, a w roku następnym wyprawił się do Czech w celu objęcia tronu. Henryk II zażądał wówczas, aby Bolesław, jako książę czeski, złożył hołd z Czech i uznał zwierzchnictwo niemieckie. Chrobry nie wyraził zgody. Doprowadziło to do wieloletnich wojen z Niemcami. Wyprawy niemieckie przeciwko Polsce kończyły się niepowodzeniem, przynosząc duże straty w ludziach i broni. Na szczególną uwagę zasługuje obrona Niemczy (1017 r.), grodu na Śląsku, którego oblężenie trwało przez trzy tygodnie, i którego nie udało się Niemcom zdobyć.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.