Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kultura polska w X-XII wieku

Zakony

Najwcześniej, bo już na początku XI wieku, sprowadzono do Polski zakon benedyktynów. Pierwsze opactwa benedyktyńskie powstały w Tyńcu i Mogilnie. Zakonnicy żyli w klasztorach według ściśle ustalonych zasad zwanych regułą zakonną. Zajmowali się pracą duszpasterską. Zakładali szkoły przyklasztorne, które kształciły młodzież męską przeznaczoną głównie do stanu duchownego. Mozolnym, wymagającym wielkiej cierpliwości zajęciem było przepisywanie ksiąg. Ponieważ nie znano druku, każdą księgę i dokument państwowy pisano ręcznie. Używano do tego celu zaostrzonego pióra ptasiego (gęsiego) i atramentu zwanego inkaustem. Pisano po łacinie, na wyprawionej skórze cielęcej (lub wołowej) - pergaminie. Poszczególne strony księgi ozdabiano pięknymi, kolorowymi literami - inicjałami. Przepisanie księgi zajmowało zakonnikowi wiele lat.

Czy wiesz, że...

Benedyktyńska praca to praca bardzo mozolna (żmudna), wymagająca wielkiej dokładności i cierpliwości.

W XII wieku pojawił się w Polsce inny zakon - cystersi, zwani białymi mnichami (od koloru habitu). Najwcześniej powstały opactwa cystersów w Henrykowie na Śląsku, Oliwie i Mogile koło Krakowa. Zakonnicy ci zajmowali się głównie uprawą roli, hodowlą zwierząt i rzemiosłem. Osuszali podmokłe tereny, zakładając na nich gospodarstwa rolno-hodowlane. Budowali młyny, tartaki i browary. Opiekowali się ludźmi chorymi i zakładali pierwsze szpitale. Dzięki swej pracowitości i gospodarności stali się z czasem jednym z najbogatszych zakonów w Polsce.

W XIII wieku dotarły do Polski pierwsze zakony żebracze. Byli to franciszkanie i dominikanie. Nie posiadali oni żadnych majątków i utrzymywali się wyłącznie z datków (jałmużny). Głosili zasady ubóstwa. Rozwijali działalność duszpasterską w miastach. Pierwszy klasztor dominikanów powstał w Krakowie (1223 r.), wkrótce potem franciszkanie przybyli do Wrocławia i Krakowa (1232 r.), i tu założyli swoje bractwa zakonne. Zarówno franciszkanie, jak i dominikanie wywarli duży wpływ na rozwój religii chrześcijańskiej w średniowiecznej Polsce.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.