Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozkwit średniowiecza – ekspansja Mongołów

Rozkwit średniowiecza – ekspansja Mongołów

Pierwotne siedziby Mongołów znajdowały się na terenach dzisiejszej Mongolii, stepów mandżurskich i południowo-wschodniej Syberii. W XII w. między poszczególnymi plemionami dochodziło do walk i powstawały państewka mongolskie. Jednym z nich było państwo Temudżyna (1206), który przybrał tytuł wielkiego chana czyli Czyngis-chana. Zreorganizował on armię i rozpoczął podboje sąsiednich ziem i ludów. Ekspansja kierowała się w stronę Turkiestanu i Chin, którym w latach 1211-1222 narzucił zwierzchnictwo. Niebawem został podbity Chorezm, a wojska tatarskie (Tatarzy to jedno z plemion mongolskich) dotarły nad Wołgę i Don. Zagrożone plemię Połowców zwróciło się o pomoc do książąt ruskich. W 1223 r. nad rzeką Kałką wojska książąt ruskich poniosły jednak klęskę. Połowcy dostali się pod panowanie mongolskie.

Wojsko mongolskie było bardzo dobrze zorganizowane i ruchliwe, składało się z konnicy. Było wyposażone w machiny oblężnicze do zdobywania miast. W wojsku była przestrzegana surowa dyscyplina.

Zapamiętaj!

Wielkie państwo Czyngis-chana zostało świetnie zorganizowane. Podbite ludy otrzymały szeroką autonomię. Władca był tolerancyjny. W zdobytych krajach odbudowywano zniszczone miasta, rozwijał się handel, nauka i kultura. Zapanował pokój.

Po śmierci Czyngis-chana jego państwo zostało podzielone, ale nie rozpadło się. Jego syn, Ugedej, kontynuował politykę podbojów.

Jedna z części państwa Czyngis-chana znalazła się pod panowaniem Batu-chana. Rozpoczął on podbój sąsiednich ziem. Jego plany zmierzały m. in. do opanowania Rusi. Wódz wojsk tatarskich Subugedej w 1237 r. zaatakował Ruś. Spalił wiele miast i dokonał krwawego marszu przez ziemie ruskie. Nie narzucił jeszcze zwierzchnictwa, ponieważ musiał wycofać się na wschód.

Zapamiętaj!

W 1240 r. na ziemie ruskie spadł ponowny najazd Tatarów. Zdobyty został Kijów i Ruś znalazła się pod zwierzchnictwem mongolskim.

W 1241 r. wojska mongolskie ruszyły na ziemie polskie i na Węgry. Spustoszona została Małopolska i Śląsk, gdzie w bitwie pod Legnicą zginął książę krakowski i śląski Henryk Pobożny. Korpus tatarski ruszył dalej na Morawy i Czechy. Tam nastąpiło połączenie z głównym oddziałem mongolskim, który spustoszył ziemie Węgier. Tatarzy doszli aż do Wiednia a nawet na pogranicze włoskie. Na szczęście dla chrześcijan w wyniku kryzysu dynastycznego w państwie mongolskim wojska tatarskie w 1242 r. wycofały się z Węgier i Polski.

Po śmierci w 1259 r. wielkiego chana Mangu doszło do trwałego podziału państwa Mongołów na cztery części. Złota Orda, granicząca przez Ruś z ziemiami polskimi, uległa islamizacji. Tatarzy na Krymie stali się w XV w. lennikami imperium tureckiego. Podziały dzielnicowe prowadziły do walk wewnętrznych i osłabienia państw mongolskich.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.