Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w czasach Bolesława Krzywoustego

Polska w czasach Bolesława Krzywoustego

Następcą Bolesława Śmiałego na tronie krakowskim został jego brat, Władysław Herman. Herman uznał zwierzchnictwo cesarza i wznowił płacenie Czechom trybutu ze Śląska - co było zmianą kierunku polityki polskiej. Zagrożony buntem możnowładztwa zgodził się na podział Polski między synów: Zbigniewa i Bolesława, zachowując dla siebie Mazowsze i władzę zwierzchnią.

Po śmierci Władysława Hermana rządy w kraju objęli jego synowie, ale wkrótce Bolesław III, zwany Krzywoustym, pozbawił władzy przyrodniego brata i utrzymał jedność państwa, panując jako jedynowładca.

Wygnany Zbigniew zwrócił się o pomoc do nowego króla niemieckiego, Henryka V, który poparł pretensje wygnańca.

W 1109 roku na Polskę ruszyła wyprawa cesarska. Henryk V wystąpił w imieniu Zbigniewa, ale prawdziwym powodem walk była chęć ponownego narzucenia Polsce zależności.

Czy wiesz, że...

Dzięki Kronice Galla Anonima do naszych czasów zachował się „reportaż” z oblężonego przez Niemców Głogowa. Głogowianie, na czas kilkudniowego rozejmu z Niemcami (w czasie którego wysłali posłów do Bolesława z pytaniem, czy godzi się na poddanie grodu), przekazali im zakładników - dzieci głogowian. Książę dał odpowiedź odmowną: „lepiej i pocześniej jest grodzianom z mieczem w ręku lec za ojczyznę, niż okupując poddaniem życie zostać niewolnikiem cudzych ludów”.

Wtedy Niemcy nie zwrócili głogowianom ich dzieci, lecz przywiązali je do machin oblężniczych, które ruszyły ku wałom. Obrońcy, jak pisze kronikarz, „nie oszczędzili synów i krewnych”, ostrzeliwując machiny z łuków i miotaczy kamieni. W ten sposób zwycięska bitwa z Niemcami pod Głogowem okupiona została śmiercią zakładników - synów mieszkańców grodu.

Nie zdobywszy Głogowa ani Wrocławia Henryk V wycofał się z wielkimi stratami do Niemiec. Nie zdołał także przywrócić Zbigniewowi rządów. Kilka lat później Bolesław pozwolił Zbigniewowi na powrót do kraju, obiecując mu bezpieczeństwo. Jednak został on oślepiony i w 1112 roku zmarł. Być może ze względu na to, że Bolesław nie dotrzymał danego bratu słowa, nadano temu władcy przydomek Krzywousty. Król ciężko odpokutował śmierć Zbigniewa.

Zapamiętaj!

Wojna z Niemcami, będąca wynikiem odmowy uznania przez Bolesława zwierzchnictwa cesarza i wydzielenia Zbigniewowi dzielnicy, zakończyła się sukcesem księcia polskiego.

Po zakończeniu wojny z cesarstwem Bolesław Krzywousty podjął zbrojną wyprawę w celu przywrócenia Polsce panowania nad Pomorzem. Pomorze Zachodnie uniezależniło się od Polski w czasach Bolesława Chrobrego, a Pomorze Gdańskie w czasach Bolesława Śmiałego.

Po długich i ciężkich walkach, w 1116 r. udało mu się przyłączyć do Polski Pomorze Gdańskie. Walki o Pomorze Zachodnie trwały do 1123 roku. Ziem tych Krzywousty nie włączył bezpośrednio, lecz stały się lennem Polski. Książę pomorski, Warcisław I, musiał złożyć księciu polskiemu hołd (przysięgę wierności), płacić trybut i udzielić pomocy zbrojnej.

Następnie Bolesław zlecił misję chrystianizacyjną tych ziem biskupowi niemieckiemu Ottonowi, ponieważ po oderwaniu się od Polski powróciły one do pogaństwa.

W 1136 roku papież wydał dokument (bullę), w którym gwarantował niezależność Kościoła w Polsce. Metropolią było Gniezno.

Odtąd Bolesław Krzywousty rządził scalonym i mającym własną prowincję kościelną państwem. Choć nie sięgnął po koronę królewską, przywrócił państwu polskiemu duże znaczenie w Europie Środkowej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.