Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska na drodze do zjednoczenia

Polska na drodze do zjednoczenia

Przyczyny dążeń zjednoczeniowych

Pomimo rozbicia politycznego pomiędzy poszczególnymi dzielnicami istniało silne poczucie więzi. We wszystkich księstwach mówiono tym samym językiem, wyznawano tę samą wiarę, pielęgnowano te same obyczaje.

Chociaż rządzili w nich różni książęta, ale wszyscy oni wywodzili się z tej samej dynastii piastowskiej. Ważnym czynnikiem na drodze do zjednoczenia i kształtowania świadomości narodowej był opór wobeclicznego napływu do Polski duchowieństwa i mieszczaństwa niemieckiego. Za zjednoczeniem opowiadała się znaczna część duchowieństwa, możnych panów, rycerstwa oraz mieszczanie i chłopi. Często zmieniane granice księstw, liczne cła i brak spokoju w państwie nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu kraju. Zjednoczenie ziem polskich konieczne było także dla obrony bezpieczeństwa państwa zagrożonego najazdami Krzyżaków i Brandenburczyków.

Jednoczenie Polski w XIII i XIV wieku (Przemysław II, Wacław II, Władysław Łokietek)

Etapy zjednoczenia Polski

Pierwsze próby zjednoczenia Polski, podjęte przez księcia krakowskiego Leszka Czarnego i śląskiego Henryka IV Probusa (Prawego), zakończyły się niepowodzeniem. Po śmierci Henryka IV Probusa o tron krakowski rywalizowali książę wielkopolski Przemysław II (Przemysł II) i król czeski Wacław II, mający poparcie książąt śląskich oraz mieszczan Krakowa i Wrocławia. Dążyli oni nie tylko do zajęcia tronu krakowskiego, ale także do opanowania całej Polski i zdobycia korony. Przemysław II zrezygnował z walki o tron krakowski (Kraków zajął Wacław II), ubiegł natomiast króla czeskiego w staraniach o koronę polską. Zjednoczył pod swoim berłem dwie ziemię: Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Koronował się na króla Polski w Gnieźnie w 1295 roku. Wkrótce został zamordowany. Po koronę sięgnął teraz Wacław II (1300 r.), który połączył dwie największe dzielnice Małopolskę i Wielkopolskę. Panowanie czeskie nie trwało długo. Po śmierci Wacława II do kraju wrócił z wygnania Władysław Łokietek i podjął ponownie starania o odzyskanie utraconych ziem. Walki Łokietka o zjednoczenie Polski trwały wiele lat. Nie wszędzie był popularny i miał wielu przeciwników. Zakończyły się jednak sukcesem. Książę kujawski Władysław Łokietek zdołał zjednoczyć Małopolskę, Wielkopolskę, ziemię sieradzką, łęczycką i Kujawy.

Poza granicami znalazły się bowiem Śląsk, ziemia lubuska, ziemia michałowska, Mazowsze, Pomorze Szczecińskie i Pomorze Gdańskie, zajęte podstępnie przez Krzyżaków w 1308 roku.

Polska w latach 1320-1370

Najważniejsze informacje

Etapy jednoczenia ziem polskich:

I - pierwsze próby: Leszek Czarny, Henryk IV Probus - niepowodzenie;

II - rywalizacja Przemysła II i Wacława II Przemysł II - koronacja na króla Polski (1295) - przyłączenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego - został zamordowany. Wacław II - koronacja na króla Polski (1300) - przyłączenie Małopolski i Wielkopolski;

III - działania Władysława Łokietka (księcia kujawskiego): powrót do kraju z wygnania - zjednoczenie pod swoim berłem: Małopolski, Wielkopolski, ziemi sieradzkiej, ziemi łęczyckiej, Kujaw - 1320 r. koronacja w Krakowie (odtąd miejscem koronacji będzie Kraków).

Ziemie poza granicami państwa: Śląsk, ziemia lubuska, ziemia michałowska, Mazowsze, Pomorze Szczecińskie, Pomorze Gdańskie.

Wojna Łokietka z Krzyżakami

Władysław Łokietek nie zrezygnował z odzyskania Pomorza Gdańskiego. Skierował do papieża skargę na Krzyżaków. Sąd papieski wydał wyrok nakazujący Krzyżakom zwrot Pomorza i zapłacenie odszkodowania za jego bezprawne przetrzymanie. Zakon krzyżacki wyroku nie uznał. Wówczas król zdecydował się na walkę zbrojną. Wojna nie była pomyślna dla Polski. Krzyżaków poparł król czeski Jan Luksemburski. Za Polską opowiedział się książę litewski Giedymin i król węgierski Karol Robert Andegaweński. Zwycięstwo Łokietka w bitwie pod Płowcami na Kujawach (1331 r.) nie rozstrzygnęło losów wojny.

Czy wiesz, że...

Władysław Łokietek był pierwszym władcą, który koronował się w Krakowie (1320 r.). Odtąd Wawel był miejscem koronacji królów polskich (z wyjątkiem ostatniego z nich - Stanisława Augusta Poniatowskiego).

Najważniejsze informacje

Walka z Krzyżakami: zwycięstwo Łokietka w bitwie pod Płowcami (1331 r.) nie rozstrzygnęło losów Pomorza Gdańskiego, nadal pozostawało ono pod panowaniem Zakonu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.