Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w czasach Bolesława Krzywoustego

Testament Bolesława Krzywoustego

W 1138 roku Bolesław Krzywousty w porozumieniu z możnymi wprowadził statut o nowej organizacji władzy w Polsce. Statut, zwany testamentem Krzywoustego, zawierał ostatnią wolę władcy. Zostały w nim ustalone:

- podział państwa między synów księcia;

- zasada senioratu: władzę w Polsce miał zawsze sprawować najstarszy wiekiem Piast. Książę senior otrzymywał oprócz dzielnicy dziedzicznej dzielnicę senioralną. Senior sprawował władzę zwierzchnią w Polsce, decydował o wojnie i pokoju, mianował biskupów. Był zwierzchnikiem młodszych braci - juniorów.

Dzielnica senioralna - która miała zawsze pozostawać w ręku seniora - była złożona z Pomorza Gdańskiego, ziemi krakowskiej i łęczycko-sieradzkiej. Senior sprawował też zwierzchnictwo nad Pomorzem Zachodnim. Tej dzielnicy nie wolno było dziedziczyć.

W dziedziczne władanie synowie Bolesława Krzywoustego otrzymali:

Władysław II zwany Wygnańcem, najstarszy z Piastów - Śląsk

Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze z Kujawami

Mieszko Stary - Wielkopolskę

Henryk Sandomierski - ziemię sandomierską

Każdy z nich mógł przekazać swą ziemię następcy.

Ustalenia testamentu miały służyć zachowaniu jedności państwa i zapobieganiu bratobójczym walkom o tron. Jednak statut Bolesława Krzywoustego i zasada senioratu zostały obalone zaledwie kilka lat po jego śmierci. W 1138 r. w Polsce rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego, który trwał do 1320 r.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.