Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w czasach Bolesława Krzywoustego

Testament Bolesława Krzywoustego

W 1138 roku Bolesław Krzywousty w porozumieniu z możnymi wprowadził statut o nowej organizacji władzy w Polsce. Statut, zwany testamentem Krzywoustego, zawierał ostatnią wolę władcy. Zostały w nim ustalone:

- podział państwa między synów księcia;

- zasada senioratu: władzę w Polsce miał zawsze sprawować najstarszy wiekiem Piast. Książę senior otrzymywał oprócz dzielnicy dziedzicznej dzielnicę senioralną. Senior sprawował władzę zwierzchnią w Polsce, decydował o wojnie i pokoju, mianował biskupów. Był zwierzchnikiem młodszych braci - juniorów.

Dzielnica senioralna - która miała zawsze pozostawać w ręku seniora - była złożona z Pomorza Gdańskiego, ziemi krakowskiej i łęczycko-sieradzkiej. Senior sprawował też zwierzchnictwo nad Pomorzem Zachodnim. Tej dzielnicy nie wolno było dziedziczyć.

W dziedziczne władanie synowie Bolesława Krzywoustego otrzymali:

Władysław II zwany Wygnańcem, najstarszy z Piastów - Śląsk

Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze z Kujawami

Mieszko Stary - Wielkopolskę

Henryk Sandomierski - ziemię sandomierską

Każdy z nich mógł przekazać swą ziemię następcy.

Ustalenia testamentu miały służyć zachowaniu jedności państwa i zapobieganiu bratobójczym walkom o tron. Jednak statut Bolesława Krzywoustego i zasada senioratu zostały obalone zaledwie kilka lat po jego śmierci. W 1138 r. w Polsce rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego, który trwał do 1320 r.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.