Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przemiany religijne w Europie po wyprawach krzyżowych (XIII-XV w.)

Zakony żebracze - franciszkanie i dominikanie

Dużą rolę w upowszechnianiu praktyk religijnych i prowadzeniu działalności duszpasterskiej odegrały powstałe na początku XIII wieku zakony żebracze: franciszkanie i dominikanie.

Założycielem zakonu franciszkanów był Franciszek Bernardone (święty Franciszek z Asyżu). Wierny głoszonej regule zakonnej rozdał swój majątek ubogim i wraz z grupą braci, którzy poszli w jego ślady, rozpoczął wędrówkę po całych Włoszech, głosząc kazania.

Kościół początkowo niechętnie odnosił się do tej działalności. Ruch ten był bowiem przeciwny stosunkom panującym w Kościele katolickim, skupiającym olbrzymie bogactwa. Wkrótce jednak (1223) papież Innocenty III postanowił wykorzystać „ruch ubogich” w interesie Kościoła i zatwierdził regułę zakonną franciszkanów (braci mniejszych).

Zakon dominikanów, którego założycielem był Hiszpan, Dominik Guzman (święty Dominik) za główny cel uznał walkę z herezją i obronę wiary katolickiej.

Czy wiesz, że...

Papież Grzegorz IX w 1231 r. wyposażył dominikanów w groźną broń - trybunał świętej inkwizycji. Był to sąd kościelny, który miał za zadanie zwalczanie przeciwników Kościoła. Surowe wyroki świętej inkwizycji, zwłaszcza palenie na stosie ludzi uznanych za heretyków, budziły powszechną grozę i przerażenie.

Franciszkanie i dominikanie prowadzili działalność duszpasterską głównie w miastach, gdzie zakładali klasztory. Utrzymywali się z pracy własnych rąk oraz jałmużny, dzieląc się z najbardziej potrzebującymi. Nawoływali do wyrzeczenia się wszelkiego bogactwa i naśladowania życia apostołów i pierwszych chrześcijan.

Zakonnicy docierali do szerokich rzesz społeczeństwa, wywierając na nie znaczny wpływ. Na czele zakonów stali generałowie podlegający bezpośrednio papieżowi. Dzięki temu Kościół mógł rozprawić się z przeciwnikami i osiągnąć swe zamierzenia.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.